Stichting Federatie Financieel Planners

Stichting Federatie Financieel Planners (FFP) is de beroepsorganisatie van Gecertificeerd Financieel Planners die zijn opgenomen in het (openbaar) register van het CFP-keurmerk en voldoen aan de certificeringsvoorwaarden van FFP.

Een Gecertificeerd Financieel Planner met het CFP-keurmerk is in staat om consumenten integraal te adviseren over hun financiële zekerheid. Daarnaast behartigt de stichting de belangen van de participanten door te communiceren over stichtingsaangelegenheden en vakinhoudelijke zaken. Ook communiceert de stichting met consumenten en stakeholders over financiële planning, de financieel planner en het CFP-Keurmerk.

FFP telt ruim 3.000 gecertificeerden en is verantwoordelijk voor de vakinhoudelijke kwaliteit, ziet toe op de kwaliteit van de examens die financieel planners moeten afleggen om het CFP-keurmerk te verwerven en te behouden. Tevens ziet FFP via een onafhankelijke commissie toe op handhaving van de Beroeps- en Gedragscode van de CFP’ers. De stichting is aangesloten bij de Financial Planning Standards Board Ltd. (FPSB), een internationaal erkend netwerk van Gecertificeerd Financieel Planners.

Hieronder treft u documenten aan die betrekking hebben op de organisatie, uitvoering en reglementen van de Stichting Certificering FFP.

Documenten Stichting Federatie Financieel Planners