DGA Pensioen

Wat zijn je alternatieven voor het pensioen in eigen beheer?
Sinds 1 april 2017 kun je als eigenaar van een besloten vennootschap, als directeur-grootaandeelhouder (dga) geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Wat zijn de alternatieven?

Opgebouwde rechten handhaven?
Inmiddels zien we twee ‘smaken’ op de balans van de onderneming: ofwel is het pensioen in eigen beheer omgezet naar een oudedagsvoorziening ofwel het pensioen in eigen beheer is bevroren. Heb je de pensioenopbouw in eigen beheer stopgezet? En heb je dit opgebouwde pensioen vervolgens gehandhaafd en bevroren? Dan blijven de opgebouwde pensioenrechten staan. Als je bv de pensioenvoorziening nog op de balans heeft staan, moet je elk jaar de opgebouwde rechten indexeren en de voorziening actuarieel waarderen. De andere mogelijkheid is de oudedagsverplichting. Ook deze voorziening moet ieder jaar worden geherwaardeerd. Dat gebeurt aan de hand van een rentepercentage dat de belastingdienst vaststelt. Dit geldt dus voor bestaand pensioen in eigen beheer. Voor nieuwe situaties of extra opbouw geldt, dat hiervoor de weg van de lijfrente de enige manier is om dit met mogelijke fiscale aftrek te doen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Sluiten