ZZP

Wat zijn de financiële gevolgen van het zzp-schap?
De een wordt zzp’er om een droom na te jagen, de ander doet het omdat er in zijn branche steeds minder werk in loondienst wordt aangeboden. Wat voor jou de reden ook is, meer vrijheid krijg je in ieder geval wel. Maar ook meer om over na te denken, want financieel moet je opeens je eigen boontjes doppen.

Jij bent persoonlijk verantwoordelijk
Als zzp’er geniet je niet de rechtsbescherming van een bv. Jouw bedrijf is voor de wet geen zelfstandig rechtspersoon. Jij bent kortom persoonlijk verantwoordelijk – en aansprakelijk! – voor wat je uit naam van jouw bedrijf doet.

Je betaalt alles zelf
Als zelfstandige heb je ook geen sociaal vangnet meer. Je draagt weliswaar geen sociale premies meer af, maar je betaalt ook alles zelf. Zoals de hele zorgpremie, inclusief het werkgeversdeel. En je moet jezelf verzekeren tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid. Ook voor je zzp-pensioen moet je zelf sparen.

Jouw winst is je bruto-inkomen
De fiscus beschouwt jouw winst uit onderneming als je inkomen. Die winst is in feite je brutosalaris en daarover betaal je inkomstenbelasting. Wel zijn er diverse aftrekmogelijkheden waarmee je die winst kunt verlagen voordat er belasting over wordt geheven. Denk aan de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en – als je partner af en toe meewerkt – de meewerkaftrek.

Je krijgt minder makkelijk een hypotheek
Als zzp’er is het lastiger om een regelmatige stroom van inkomsten te garanderen – en dat terwijl dat nu eenmaal een belangrijke eis van elke hypotheekverstrekker is. Gelukkig bestaan er wel steeds meer mogelijkheden voor een zzp-hypotheek.