Wonen of werken in het buitenland

Hoe zit het met belasting en sociale zekerheid als u over de grens woont of werkt
Het is een groot avontuur om te wonen of werken in het buitenland – ook financieel. Hoe zit het als u in Nederland woont, maar over de grens werkt? En betaalt u ook Nederlandse belasting als u in het buitenland woont? En wat zijn de regels als het gaat over sociale zekerheid? Waar betaalt u premie en waarop kunt u aanspraak maken?

 

Waar betaalt u inkomstenbelasting?
Als u in Nederland woont maar in het buitenland werkt, dan bent u een binnenlandse belastingplichtige. In Nederland betaalt u dan over uw gehele wereldinkomen inkomstenbelasting. Door belastingverdragen krijgt u wel vrijstelling voor (een groot deel van) de inkomstenbelasting in het buitenland.

Als u in het buitenland woont maar uw inkomsten in Nederland verdient, dan bent u buitenlands belastingplichtige. U betaalt in Nederland alleen inkomstenbelasting over het inkomen dat in direct verband staat met Nederland. Belasting over uw vermogen betaalt u altijd in het land waar u woont.

En als u in het buitenland woont en toch binnenlands belastingplichtig wilt zijn, bijvoorbeeld voor de hypotheekrenteaftrek, de persoonsgebonden aftrek, het heffingsvrije vermogen en de volledige heffingskorting? Dat kan alleen als u woont in een EU-lidstaat of Zwitserland, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein of op Bonaire, Sint Eustatius of Saba. Bovendien moet ten minste 90% van uw totale inkomen in Nederland worden belast.

Verder moet u over uw niet-Nederlandse inkomen een inkomensverklaring kunnen overleggen van de buitenlandse belastingdienst(en). De fiscus houdt bij het bepalen van uw ‘inkomen’ alleen rekening met inkomsten en vermogen uit Nederland. Voldoet u niet aan de eis van 90%, dan bent u automatisch buitenlands belastingplichtig.

 

Welke sociale verzekeringen zijn voor u van toepassing?
Voor sociale verzekeringen geldt in Europa een net iets andere vuistregel: u betaalt premie in het land waar u het merendeel van de tijd werkt. Dat betekent dat u wellicht in Nederland inkomstenbelasting betaalt, maar in het buitenland sociale premies afdraagt.

Dat betekent dat u aanspraak maakt op de lokale sociale zekerheid, die vaak anders (minder) is geregeld dan in Nederland. Het is daarom raadzaam om goed uit te zoeken welk risico op inkomensverlies u loopt als u in het buitenland ziek wordt of werkloos raakt. Dan kunt u zich desnoods vooraf bijverzekeren.

 

Hoe zit het met zorgverzekeringen?
Voor zorgkosten bent u mogelijk juist oververzekerd. Want als u in Nederland werkt maar in het buitenland woont of omgekeerd, bent u dubbel verzekerd voor medische kosten. Iedereen die in Nederland woont of werkt, neemt namelijk verplicht deel aan de basiszorgverzekering. Het kan verstandig zijn om deze dubbele kosten mee te nemen in de salarisonderhandelingen met uw toekomstig werkgever.

 

De juiste keuzes
Als u in het buitenland gaat wonen of werken, krijgt u te maken met talloze ingewikkelde internationale wetten en verdragen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.