Scheiden en wonen

Scheiden en wonen: wat doet u met uw huis en hypotheek?

Scheiden heeft een grote financiële impact. Hoe zit het met uw huis en hypotheek? En kunt u
snel een nieuw huis kopen?

 

Scheiden en huis: hoe zit het met uw hypotheek en een nieuwe woning?
Een scheiding heeft grote gevolgen, niet in het minst voor uw woonruimte. Van één huis naar
twee huizen heeft in praktisch opzicht al veel impact, maar financieel ook, zeker als uw
gezamenlijke huis een koopwoning is. Blijft u of uw ex-partner in het huis wonen? Of moet
het worden verkocht? Kunt u na de scheiding zelf een huis kopen? En als u al een huis
kopen vóórdat de scheiding is voltrokken, waar moet u dan op letten?

 

Koopt u na de scheiding uw eigen huis?
Blijft u na de scheiding in uw eigen huis? Dan is de vraag of u samen eigenaar van de
woning bent. In dat geval kunt u uw ex-partner uitkopen. Dat kan door eigen geld te
gebruiken of door de hypotheek te verhogen. Uw hypotheekverstrekker moet hier wel
toestemming voor geven.

 

Maakt u gebruik van een extra hypotheek om uw ex-partner uit te kopen?
Dan valt deze nieuwe hypotheek onder de nieuwe hypotheekregels. Dat betekent dat u de lening in
maximaal dertig jaar annuïtair of lineair moet aflossen om in aanmerking te komen voor
hypotheekrenteaftrek.

 

Koopt u een ander huis na de echtscheiding?
Gaat u uw eigen huis verkopen? Dan valt u nog drie jaar na de verkoop onder de
bijleenregeling. Dat kan gevolgen hebben als u na de scheiding een ander huis koopt. Want
als u een huis koopt na de echtscheiding, zult u in de meeste gevallen een nieuwe
hypotheek moeten afsluiten. Voor uw nieuwe huis kunt u vier keer uw brutojaarsalaris lenen
als hypotheek. Moet u alimentatie betalen? Dan is de maximaal haalbare hypotheek
lager.

 

Koopt u tijdens de scheiding al een ander huis?
Als u en uw partner hebben besloten om te scheiden, kan het moeilijk zijn om in hetzelfde
huis te blijven wonen. Daarom willen veel mensen al een huis kopen als de scheiding nog
loopt.

Een huis kopen tijdens de scheiding is sinds 2012 een stuk eenvoudiger geworden. Uw
gemeenschap van goederen  eindigt nu op het moment dat het verzoek tot
echtscheiding is ingediend bij de rechter en niet pas als de scheiding is uitgesproken. Ook
mag u de huwelijkse voorwaarden veranderen zonder toestemming van de rechter.

Toch is het verstandig om alles vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. Zo is het voor
u beiden duidelijk wie wat betaalt. Verkoopt u uw huis tijdens de scheiding met
onderwaarde? Dan wordt de restschuld meestal naar rato onder u beiden verdeeld. In een
echtscheidingsconvenant kunt u samen ook een andere verdeling vastleggen.

 

Hoe zit het in de tussentijd met de hypotheekrenteaftrek?
Als de echtscheiding is uitgesproken, is de boedelscheiding vaak nog niet rond. Gelukkig
houdt de fiscus daar rekening mee. Woont u niet meer in huis, maar uw ex-partner nog wel?
Dan mag u de helft van de rente nog twee jaar aftrekken als u deze daadwerkelijk betaalt.
Wel moet u de helft van het eigenwoningforfait bij uw inkomen optellen, maar dit mag u weer
aftrekken als betaalde alimentatie.

 

Hebt u een NHG-hypotheek?
Hebt u een NHG-hypotheek en gaat u scheiden? Doe dan in elk geval het volgende:

  • stel uw hypotheekverstrekker en de NHG zo snel mogelijk op de hoogte
    van de aanstaande scheiding
  • blijf de hypotheek betalen en laat geen betalingsachterstand ontstaan
  • ga met uw hypotheekverstrekker of adviseur praten als u in het huis wilt blijven
    wonen.

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij een scheiding. Hoe gaat u om met huis en
hypotheek? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw
situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.