Geen overeenstemming over de woning?

Als jij en je (ex-) partner allebei in het huis willen blijven wonen en hierover geen overeenstemming bereiken, dan verdient het de voorkeur om dit punt van geschil in mediation op te lossen. Lukt dit niet, dan moet je naar de rechter. Die zal het huis vaak toewijzen aan de partner die de kinderen verzorgt. Hebben jullie geen kinderen, dan krijgt de meest draagkrachtige partner de woning meestal toegewezen.

Willen jullie beiden niet in het huis blijven wonen maar wil de ene partner verkopen en de andere niet? Ook dan moet je naar de rechter. Die kan bepalen dat het huis alsnog in de verkoop moet worden gezet.