Is de woning gezamenlijk eigendom of niet?

Meestal behoort een koopwoning tot het gezamenlijke vermogen. Als je een huwelijk of geregistreerd partnerschap bent aangegaan in gemeenschap van goederen, dan hebben jullie allebei recht op de helft van het vermogen. Maar deel je ook de helft van de schulden, zoals bijvoorbeeld de hypotheek. Hebben jullie huwelijkse voorwaarden opgesteld? Dan zijn die bepalend voor de verdeling.