Alimentatie

Scheiden: de gevolgen voor alimentatie aan partner en kinderen

Scheiden heeft een grote financiële impact. Hoe zit het met alimentatie? Met welke aspecten
voor partneralimentatie en kinderalimentatie moet u rekening houden?

 

Scheiden: wat zijn de gevolgen voor alimentatie aan partner en kinderen?
Als u gaat scheiden, moet u straks wellicht alimentatie betalen aan uw ex-partner. Of u krijgt
juist alimentatie. Ook de kinderen hebben recht op alimentatie. Hoeveel moet u betalen en
wat mag u daarvan aftrekken van de belasting? En wanneer komt u eigenlijk in aanmerking
voor partneralimentatie en kinderalimentatie?

 

Wanneer hebt u recht op partneralimentatie?
U kunt partneralimentatie aanvragen als u bent gescheiden en geen of weinig inkomen hebt.
Volgens de wet moet u elkaar namelijk ook na de scheiding onderhouden. Daarbij maakt het
niet uit of u getrouwd was of als geregistreerd partners samenwoonde.

 

Hoe lang hebt u recht op partneralimentatie
Momenteel hebt u maximaal 12 jaar recht op partneralimentatie. Was u korter dan 5 jaar
getrouwd en zijn er geen kinderen? Dan hebt u net zo lang recht op partneralimentatie als
het huwelijk heeft geduurd.

Gaat u opnieuw trouwen of samenwonen? Dan vervalt uw recht op partneralimentatie. De
einddatum kunt u ook samen afspreken in een echtscheidingsconvenant.

U bent niet verplicht om partneralimentatie te claimen van uw ex-partner. Alimentatie
betekent immers dat u afhankelijk blijft van uw ex. U kunt er ook voor kiezen om de
alimentatie in één keer af te kopen met een bedrag dat u samen afspreekt. Ook dit kunt u in
een echtscheidingsconvenant doen.

Let op: het is de verwachting dat de alimentatiewetgeving op korte termijn wordt versoberd,
met name voor ex-partners. Diverse partijen dienden in 2012 al voorstellen in om de duur
van de partneralimentatie in te korten tot 5 jaar. In de huidige wet is dat nog 12 jaar.

 

Wat wordt de hoogte van uw partneralimentatie?
De rechter stelt de hoogte van het maandbedrag vast. Uw inkomen, vermogen en lasten zijn
daarbij bepalend. Daarnaast houdt de rechter in de berekening rekening met uw leefstijl. Dit
heet het behoefteprincipe. Misschien hebt u immers net iets meer of minder nodig.

 

Wat zijn de fiscale aspecten van partneralimentatie?
Moet u partneralimentatie betalen? Dan mag u dat bedrag van uw inkomen aftrekken als
aangifte inkomstenbelasting doet. Dat geldt ook voor de onderhoudsverplichtingen die u hebt
als uw ex-partner in het koophuis blijft wonen dat (deels) uw eigendom is.

Als u alimentatie krijgt, moet u dit op uw aangifte opgeven als inkomen. Ook als u in een huis
woont dat deels eigendom is van uw ex-partner, beschouwt de fiscus uw gebruik daarvan als
inkomen. Let op: er zitten nog veel meer aspecten aan scheiden en wonen.

 

Wanneer betaalt u kinderalimentatie?
Hebt u kinderen die jonger zijn dan 21 jaar? Dan hebben u en uw ex-partner samen de
wettelijke plicht om hen te onderhouden. Deze onderhoudsplicht loopt door tot aan de 18e
verjaardag van uw kinderen.

Toch loopt de kinderalimentatieplicht door tot uw kinderen de leeftijd van 21 jaar bereiken –
of eerder, als uw kinderen in uw eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Omdat kinderen
boven de 18 meerderjarig zijn en volgens de wet handelingsbevoegd, maakt u vanaf dat
moment niet langer met uw ex-partner afspraken over de hoogte van de kinderalimentatie,
maar met uw kinderen zelf.

 

Hoe hoog is de kinderalimentatie?
U en uw ex-partner dragen beiden naar draagkracht bij. De overheid gaat ervan uit dat u hier
samen in goed overleg afspraken over maakt. Deze afspraken legt u vast in een
ouderschapsplan.

Let wel, de rechter heeft altijd het laatste woord. Deze kan altijd een hoger bedrag
vaststellen als die vindt dat het bedrag dat u samen hebt afgesproken onvoldoende is om uw
kinderen van te onderhouden. De hoogte van kinderalimentatie is vaak maatwerk. Er bestaat
geen wettelijk minimumbedrag, maar de vuistregel is dat uw kind na de scheiding alles moet
kunnen blijven doen dat het daarvoor deed, zoals sport of muziekles.

 

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij een scheiding. Hoe gaat u om met alimentatie?
Uw financiële toekomst hangt af van de afspraken die u maakt en vervolgens vastlegt in een
echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. Een gecertificeerd financieel
planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te
maken die bij uw leven passen. Vele FFP-planners hebben zich gespecialiseerd in
echtscheidingsplanning en zijn daarnaast mediator en/of jurist. Hun brede financiële kennis
zetten zij dus met tact en overzicht in.