Dga-pensioen

Wat zijn uw alternatieven voor het pensioen in eigen beheer?
Vervelend nieuws als u directeur-grootaandeelhouder (dga) bent: sinds 1 april 2017 kunt u geen pensioen in eigen beheer meer opbouwen. Wat zijn de alternatieven?

 

Opgebouwde rechten handhaven?
Hebt u al pensioen in eigen beheer opgebouwd? De keuze om de opgebouwde rechten te handhaven is meestal niet verstandig. Er is vaak een groot verschil tussen de fiscale waarde en de commerciële waarde. Daardoor kunt u niet zomaar dividend aan uzelf uitkeren zonder dat de fiscus u daarvoor aanslaat.

 

Dga-pensioen in eigen beheer afkopen?
Een alternatieve manier is om uw opgebouwde rechten af te kopen. Dat mag nog drie jaar zonder dat u  revisierente  hoeft af te dragen. Uw pensioenaanspraken worden dan ‘afgestempeld’ tot hun balanswaarde.

Deze balanswaarde vormt de grondslag voor de belastingaanslag. In 2017 krijgt u bij afkoop een korting op de te betalen belasting. Hoe eerder u afkoopt, hoe hoger de korting. De bv moet dan wel meteen loonbelasting betalen op moment van afkoop.

 

En als u ook nabestaandenpensioen in eigen beheer had?
Het wordt ingewikkelder als u ook een nabestaandenpensioen had meegenomen in uw dga-pensioen in eigen beheer. U hebt namelijk van uw partner toestemming voor afkoop nodig. De reden daarvoor is dat de aanspraken van uw partner komen te vervallen zodra u het pensioen afkoopt.

Dat kan vervelend zijn als u inmiddels bent gescheiden. U moet uw ex-partner dan niet alleen toestemming vragen voor de afkoop van uw eigen pensioen, hij of zij heeft ook recht op financiële compensatie.

 

En als afkopen niet kan?
De toestemming van uw ex kan een van de redenen zijn waarom u uw dga-pensioen niet kunt of wilt afkopen. In dat geval kunt u het geld in het pensioen nog omzetten in een oudedagsverplichting. Het geld wordt dan afgestempeld tot de balanswaarde en blijft in de bv. U mag nog tot 31 december 2019 wachten om daarover een beslissing te nemen.

Als u uw pensioen eenmaal hebt omgezet in een oudedagsverplichting, mag u het potje daarna jaarlijks oprenten tegen de marktrente. U hebt tot aan het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd de mogelijkheid om van het geld een lijfrenteverzekering te kopen. Doet u dat niet, dan betaalt u het eindbedrag vanaf uw pensioenleeftijd in 20 jaar aan uzelf uit, in gelijke termijnen.

 

De juiste keuzes
Wat voor een dga de beste oplossing is nu het pensioen in eigen beheer is komen te vervallen, hangt helemaal af van uw omstandigheden en doelstellingen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.