Pensioencommunicatie

Wat is de rol van werkgevers in informatieverstrekking over pensioenen?
De nieuwe Wet pensioencommunicatie heeft niet alleen extra plichten opgelegd aan pensioenuitvoerders. Ook als werkgever moet u extra werk verrichten. Hebt u alle kennis over pensioenen wel in huis?

 

Wat wil de Wet pensioencommunicatie bereiken?
De Wet pensioencommunicatie dwingt bij pensioenuitvoerders af dat zij heldere informatie verstrekken over de pensioenopbouw en de (verwachte) pensioenuitkering. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat de informatie aansluit op de persoonlijke situatie van elke deelnemer. Ook moeten pensioenuitvoerders de informatie gelaagd aanbieden volgens het principe Pensioen 1-2-3. Door deze gelaagdheid kunnen werknemers beter begrijpen waar het met hun pensioen heengaat en tijdig ingrijpen.

 

Welke bijdrage moet u als werkgever leveren?
Uw rol als werkgever is niet hard vastgelegd in de Wet pensioencommunicatie. Toch heeft de overheid verwachtingen van u. Volgens de wet moet u beschikken over een gedegen basiskennis van pensioenen en in ieder geval uw eigen pensioenregeling(en) goed kennen.

Daarnaast zullen pensioenuitvoerders een deel van hun informatieplicht bij u neerleggen. U staat immers dichter bij uw eigen werknemers en zult daarom sneller een pensioenprobleem bij een van uw medewerkers signaleren.

 

En als u die kennis niet in huis hebt?
Niet ieder bedrijf beschikt zomaar over voldoende pensioenkennis om heldere pensioeninformatie aan zijn medewerkers te verstrekken. In de praktijk huren veel bedrijven derden in voor het uitvoeren van de pensioencommunicatie. Soms is dat de pensioenuitvoerder zelf, maar vaak ook een onafhankelijk pensioenadviseur of financieel planner

 

De juiste keuzes
Pensioen is ingewikkelde materie – en nog ingewikkelder om simpel uit te leggen. Als u kundige HR-medewerkers hebt, wil dat niet zeggen dat zij over specifieke pensioenkennis beschikken. Daarnaast is het de vraag of het loont om iemand met pensioenkennis vast in dienst te nemen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw bedrijf passen.