Pensioencommunicatie

Wat is de rol van werkgevers in informatieverstrekking over pensioenen?
De nieuwe Wet pensioencommunicatie heeft niet alleen extra plichten opgelegd aan pensioenuitvoerders. Ook als werkgever moet je extra werk verrichten. Heb je alle kennis over pensioenen wel in huis?

Wat wil de Wet pensioencommunicatie bereiken?
De Wet pensioencommunicatie dwingt bij pensioenuitvoerders af dat zij heldere informatie verstrekken over de pensioenopbouw en de (verwachte) pensioenuitkering. Dat moet op zo’n manier gebeuren dat de informatie aansluit op de persoonlijke situatie van elke deelnemer. Ook moeten pensioenuitvoerders de informatie gelaagd aanbieden volgens het principe Pensioen 1-2-3. Door deze gelaagdheid kunnen werknemers beter begrijpen waar het met hun pensioen heengaat en tijdig ingrijpen.

Welke bijdrage moet je als werkgever leveren?
Jouw rol als werkgever is niet hard vastgelegd in de Wet pensioencommunicatie. Toch heeft de overheid verwachtingen van jou. Volgens de wet moet je beschikken over een gedegen basiskennis van pensioenen en in ieder geval jouw eigen pensioenregeling(en) goed kennen.

Daarnaast zullen pensioenuitvoerders een deel van hun informatieplicht bij jou neerleggen. Je staat immers dichter bij jouw eigen werknemers en zult daarom sneller een pensioenprobleem bij een van je medewerkers signaleren.

En als je die kennis niet in huis hebt?
Niet ieder bedrijf beschikt zomaar over voldoende pensioenkennis om heldere pensioeninformatie aan zijn medewerkers te verstrekken. In de praktijk huren veel bedrijven derden in voor het uitvoeren van de pensioencommunicatie. Soms is dat de pensioenuitvoerder zelf, maar vaak ook een onafhankelijk pensioenadviseur of financieel planner