Kinderopvangtoeslag

Wanneer hebt u recht op kinderopvangtoeslag?
Met de kinderopvangtoeslag draagt de overheid bij in de kosten die u maakt voor kinderopvang, maar niet iedereen komt ervoor in aanmerking.

 

Hoe komt u in aanmerking?
De overheid stelt diverse voorwaarden aan het verstrekken van de kinderopvangtoeslag:

  • u moet werken dan wel deelnemen aan een traject naar werk toe óf een studie of inburgeringscursus volgen
  • u hebt een schriftelijk contract met een geregistreerde kinderopvang
  • u bent in belangrijke mate verantwoordelijk voor het onderhoud van uw kind
  • uw kind staat ingeschreven op uw woonadres
  • uw kind mag nog niet naar het voortgezet onderwijs gaan.

 

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijgt u?
Bij het bepalen van de hoogte van de kinderopvangtoeslag kijkt de Belastingdienst naar uw inkomen en daarnaast naar de werkuren van de partner die het minste werkt.

Vervolgens wordt de toeslag berekend aan de hand van een maximaal uurtarief. Dat is circa € 7,- voor dagopvang, voor buitenschoolse opvang ruim € 6,-. Voor opvang bij een gastouder geldt voor zowel dagopvang als buitenschoolse opvang een maximum van ruim € 5,-. Dit tarief wordt elk jaar aangepast. Voor elk kind hebt u recht op maximaal 230 uur kinderopvangtoeslag per maand.

Bij de Belastingdienst kunt u controleren of u recht hebt op de kinderopvangtoeslag en de hoogte ervan berekenen. [link naar website Belastingdienst] U kunt daar ook de kinderopvangtoeslag aanvragen. [link naar website Belastingdienst]

Hebt u als ondernemer ook recht op kinderopvangtoeslag?

Ook als ondernemer kunt u de kinderopvangtoeslag aanvragen. Daarvoor maakt u vooraf een schatting van het aantal uren dat u elk jaar in uw bedrijf steekt. Ook als u onbezoldigd meewerkt in de zaak van uw partner, kunt u in aanmerking komen voor de toeslag.

 

De juiste keuzes
De kinderopvangtoeslag is maar een van de aspecten rond de opvoeding van uw kind die effect hebben op uw inkomen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij het leven van u en uw kinderen passen.