Het CFP-examen

Exameninformatie

Een gecertificeerd financieel planner voldoet aan strenge vakbekwaamheidseisen. Om gecertificeerd financieel planner te kunnen worden moet het CFP-Examen met succes worden afgelegd. Het CFP-Examen is voor iedereen toegankelijk. Het niveau is HBO+. De vakinhoudelijke kennis en de beroepsvaardigheden zijn omschreven in het beroepsprofiel en de leerdoelen CFP.

De leerdoelen onderscheiden vier kennisdomeinen: Belastingen | Recht | Pensioenen Sociale Zekerheid en Levensverzekeringen | Sparen, Beleggen en Financieringen

Stichting Federatie Financieel Planners heeft voor de afname van de examens een professioneel, onafhankelijk examenburo ingeschakeld.Het CFP-examen wordt afgenomen door Examenadviesburo (EAB).

Nieuwe examenlijn CFP-diploma
Onderstaand tref je meer informatie aan over de CFP-examens. Vanaf 1 januari 2023 hebben we een nieuwe examenlijn ontwikkeld. Deze examens starten vanaf het najaar van 2023. De laatste ronde van de oude stijl examens vindt het voorjaar van 2023 plaats.
Let op: Daarna kunnen alleen nog kandidaten die (een van de) examens dienen te herkansen nog meedoen aan de examens oude stijl.

Examenlijn tot en met het voorjaar 2023
Het CFP-examen bestaat uit twee onderdelen: het Theorie-examen en het Praktijkexamen. De volgorde van deze examens kun je zelf bepalen. Alle onderdelen van de examens (Theorie-examen plus drie onderdelen Praktijkexamen) moeten een voldoende resultaat hebben om het CFP-diploma te krijgen.

Vind een financieel planner

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Sluiten