Beëindiging certificering | uitschrijven uit het CFP-register

Uitschrijven bij FFP en het CFP-register kan jaarlijks per 31 december van het lopende kalenderjaar.

De opzegging kun je, met inachtneming van de opzegtermijn van ten minste twee (2) maanden, uiterlijk op 31 oktober van het lopende kalenderjaar, toesturen naar info@ffp.nl,
Je ontvangt dan een bevestiging van je uitschrijving.