Gecertificeerd financieel planner

Betrouwbare hulp bij uw voorbereiding op de toekomst

Een persoonlijk financieel plan helpt u soepel om te gaan met de wisselende financiële wensen en verplichtingen in uw leven. Zo’n plan opstellen is wel een uitdagende en tijdrovende klus. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP®-keurmerk kan u veel werk uit handen nemen én van waardevol objectief advies voorzien.

Objectief

Een gecertificeerd financieel planner met CFP®-keurmerk is een objectieve professional die maar één belang vooropstelt: dat van u. In een persoonlijk adviestraject helpt hij u bij het in kaart brengen van uw financiële situatie van nu en in de toekomst. Dit leidt tot een persoonlijk financieel plan dat uitgaat van uw wensen en mogelijkheden. Zo weet u zeker dat u geen kansen mist of risico’s over het hoofd ziet.

Dáárom kunt u bouwen op deze specialist
Een gecertificeerd financieel planner met het CFP®-keurmerk is:

  • Deskundig: hij of zij heeft het FFP-opleidingstraject afgerond op HBO+-niveau en het bijbehorende kennisexamen met praktische toets doorstaan.
  • Goed op de hoogte: hij of zij volgt verplicht onderwijs om zijn kennis actueel en op niveau te houden én moet kunnen aantonen dat dit heeft gedaan.
  • Gericht op integraal advies: hij of zij bekijkt je volledige financiële situatie en geeft advies. De financieel planner houdt zich nooit alleen bezig met de verkoop van een financieel product. Zo’n product kan wel onderdeel zijn van de invulling van het gegeven advies.
  • Betrokken: hij heeft zich, door aansluiting bij het CFP®-keurmerk, gecommitteerd om altijd deskundig, betrokken en in het belang van zijn klanten te handelen.

Voor particulier én ondernemer
Een gecertificeerd financieel planner met het CFP®-keurmerk kan zowel particulieren als ondernemers helpen bij hun financiële planning. Voor ondernemers vormen zijn diensten een perfecte aanvulling op die van de accountant. Een financieel planner richt zich op uw volledige financiële situatie. Hij betrekt daarom naast uw zakelijke ook uw persoonlijke doelen en ambities in het advies.