Partneralimentatie

Als je bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, kan één van de partners in aanmerking komen voor partneralimentatie. Of dit zo is en op hoeveel alimentatie die partner recht heeft, hangt af van ieders inkomen en vermogen zoals bijvoorbeeld spaargeld en de financiële lasten. Woon je ongehuwd samen – al dan niet met een samenlevingscontract – dan heeft geen van de (ex-) partners wettelijk recht op partneralimentatie.

De duur van de partneralimentatie is voor de meeste stellen die gaan scheiden beperkt. Als je na 1994 bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, duurt het recht op partneralimentatie maximaal twaalf jaar. Ben je korter dan vijf jaar getrouwd of geregistreerd partner en hebben jullie geen kinderen, dan is de duur van de alimentatieplicht gelijk aan die van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap.

Trouwjaar en jaar van scheiding Kinderen ja/nee Huwelijk korter dan 5 jaar Duur alimentatieplicht
Voor 1994 nvt nvt Aan het einde van een afgesproken of vastgestelde periode. Na 15 jaar kan aan de rechter worden verzocht de verplichting te beëindigen.
Vanaf 1994 ja nvt 12 jaar
Vanaf 1994 nee ja Duur van het huwelijk / geregistreerd partnerschap

De betalingsverplichting stopt als één van de ex-partners overlijdt, als de begunstigde trouwt, een geregistreerd partnerschap aangaat of gaat samenwonen met een nieuwe partner.

————————

Afspraken alimentatie sinds 1 januari 2020
De partneralimentatie bedraagt maximaal 5 jaar. Of korter, als het huwelijk of geregistreerd partnerschap minder dan 10 jaar duurde. Dan ontvangt de alimentatiegerechtigde alimentatie voor de helft van de tijd dat het huwelijk of partnerschap duurde. Was je bijvoorbeeld 8 jaar getrouwd, dan betaalt de alimentatieplichtige 4 jaar partneralimentatie.

Partneralimentatie langer dan 5 jaar
Er zijn 3 uitzonderingen op de regels:

  • Je hebt samen kinderen. De partneralimentatie stopt pas als het jongste kind 12 jaar is geworden.
  • Het huwelijk of het geregistreerd partnerschap duurde minimaal 15 jaar. En de ex-partner die alimentatie ontvangt, krijgt binnen 10 jaar AOW. Dan stopt de partneralimentatie als de AOW start.
  • Jij (of jouw ex-partner) bent geboren op of voor 1 januari 1970. Jouw huwelijk of geregistreerd partnerschap duurde langer dan 15 jaar. En je krijgt over meer dan 10 jaar pas AOW. Dan duurt de alimentatie 10 jaar.

Bij samenloop van de hierboven genoemde omstandigheden, geldt de langste termijn.