Geen eigen inkomen

Heb je geen eigen inkomsten? Dan kun je na de scheiding bij de gemeente een (gedeeltelijke) bijstandsuitkering aanvragen. Je komt in aanmerking voor een bijstandsuitkering wanneer je:

  • niet voldoende inkomen of vermogen hebt om in je eigen levensonderhoud te voorzien;
  • tenminste 18 jaar bent;
  • rechtmatig in Nederland woont en niet in de gevangenis zit;
  • geen beroep kunt doen op een andere uitkering;
  • meedoet aan activiteiten die de gemeente aanbiedt om werk te vinden.

Voordat je een bijstandsuitkering krijgt, onderzoekt de gemeente eerst hoeveel vermogen je hebt, zoals bijvoorbeeld spaargeld. Is dit bedrag te hoog, dan moet je eerst een deel van dit geld opmaken.