Samenwonen

Samenwonen met een samenlevingscontract of via geregistreerd partnerschap?
Jullie hebben de keuze gemaakt en gaan samenwonen! Een spannende nieuwe fase breekt aan voor jullie relatie. Maar samenwonen brengt ook veranderingen met zich mee. Want wat zijn de financiële gevolgen van samenwonen? En leg je jouw relatie vast in een samenlevingscontract of kies je voor geregistreerd partnerschap? In een samenlevingscontract maak je afspraken over hoe je financieel met elkaar om wilt gaan, wie bijvoorbeeld in het huis mag blijven wonen als een van jullie iets overkomt, hoe je omgaat met inkomsten en uitgaven en wanneer er sprake is van gezamenlijk vermogen en wanneer niet.

Samenwonen zonder samenlevingscontract
Wil je niets vastleggen in een samenlevingscontract, dan is dat ook zeker een mogelijkheid. Maar kijk dan wel goed hoe deze manier van samenwonen jouw belastingen, toeslagen en uitkeringen beïnvloedt. De belastingdienst kan jullie namelijk als fiscaal partners beschouwen. Het gezamenlijk inkomen kan de hoogte bepalen van jouw toeslagen.

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij samenwonen met een samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap. Wat is voor jou de beste keuze? Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om  keuzes te maken die bij jouw leven passen.