Samengesteld gezin

Een nieuw samengesteld gezin
Niet alleen een nieuwe relatie maar ook nieuwe kinderen erbij? Jullie vormen dan een samengesteld gezin! Financieel verandert er dan veel en het is verstandig hier samen afspraken over te maken.

Het nieuwe gezin heeft invloed op de hoogte van jouw partneralimentatie en kinderalimentatie. De partneralimentatie kan zelfs komen te vervallen. Een samengesteld gezin heeft ook gevolgen voor je testament en pensioenopbouw. Daarnaast is het van belang jullie levens- en schadeverzekeringen nog eens goed door te nemen, kloppen deze nog?

De juiste keuzes
Bij een nieuw samengesteld gezin krijg je ook te maken met een nieuwe financiële situatie en komt er ook juridisch gezien veel bij kijken. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jullie situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij jullie leven passen.