Uitkering na overlijden

Welk inkomen is er voor jouw partner en kinderen als je komt te overlijden?
Langdurig ziek worden of plotseling overlijden kan iedereen overkomen. Maar wat zijn de gevolgen als jij of je partner komt te overlijden? Beschik je dan over voldoende vermogen om alles nog te kunnen betalen en hoe heb jij dit voor je nabestaanden geregeld?

Na jouw overlijden komt je partner mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze Anw-uitkering staat los van het nabestaandenpensioen dat je via je pensioenregeling kunt opbouwen. De uitkering is niet vanzelfsprekend, er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. In allerlei gevallen wordt de uitkering gedeeltelijk of tijdelijk uitgekeerd.

Als langstlevende partner kom je in aanmerking voor een maximale uitkering van 70% van het nettominimumloon. Heb je een eigen inkomen? Dan kom je niet voor een volledige uitkering in aanmerking. Je krijgt géén uitkering als je bruto maandinkomen circa hoger is dan € 2.600,- De halfwezenuitkering voor kinderen bestaat inmiddels niet meer.

Nabestaandenpensioen of overlijdensrisicoverzekering?
Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om een partnerpensioen op te bouwen. Dat betekent dat je partner na jouw overlijden een pensioen ontvangt uit jouw pensioenregeling.
Een overlijdensrisicoverzekering is een andere mogelijkheid om voor je nabestaanden financieel risico na overlijden af te dekken. Kijk wel goed na wanneer de verzekering tot uitkering komt: bij overlijden, bij leven (na afloop van de looptijd) of bij allebei? Het is sowieso verstandig om daarbij nog eens goed naar je testament te kijken.

En als je ziek of arbeidsongeschikt wordt?
Niet alleen een overlijden kan ingrijpende gevolgen hebben voor je financiële huishouding. Als je in de WULBZ belandt, ontvang je meestal nog maar 70% van je laatstverdiende inkomen. En als je na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt, kunnen de financiële gevolgen in sommige gevallen dramatisch zijn. Dat is zeker het geval als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en geen passend werk kunt vinden.