Studiefinanciering

Als je kind een mbo-, hbo- of universitaire opleiding volgt, is er een lening mogelijk bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Je kind krijgt dan ook een OV-chipkaart. Bij mbo 1 en 2 zijn de basisbeurs, de aanvullende beurs en de OV-chipkaart een gift. Bij mbo 3 en 4 is dat anders: hier is sprake van een lening, die moet worden terugbetaald. Nog weer anders is het als je kind hbo of universiteit doet. In dat geval is er sprake van een lening en kan de aanvullende beurs en het OV-reisproduct een gift worden als je kind binnen 10 jaar zijn of haar diploma behaalt.

De juiste keuzes
Studeren kan heel wat geld kosten. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je de keuzes te maken die bij het leven van jou en jouw kinderen passen.