Schenken aan kinderen

Hoe kun je aantrekkelijk schenken aan je kinderen?
Schenken aan kinderen is aantrekkelijk. Dat komt doordat de Successiewet extra mogelijkheden biedt voor hulp bij het betalen van een studie of de aankoop van een huis. Daarnaast is er de mogelijkheid van schenken op papier. Zelfs niet-belastingvrij schenken kan interessant zijn.

Welke vrijstellingen zijn er?
Elk jaar mag je ruim € 6.035 aan je kinderen schenken. Voor een schenking van grootouders is de vrijstelling € 2.418. Deze schenkingen hoeven geen specifiek doel te hebben.

De eenmalige vrijstellingen voor studie en huis zijn voor 2023 als volgt vastgesteld: voor studie is dat ruim € 60.298, voor een eigen woning is dat € 28.947 (voor kinderen t/m 39 jaar).

Voor de studieschenking moet je wel een notariële akte laten opstellen waarin staat voor welke opleiding de schenking is en wat de verwachte kosten van de studie zijn. De akte moet ook een ontbindende voorwaarde bevatten. Deze bepaalt dat de schenking komt te vervallen als het geld niet binnen twee jaar is besteed aan de opleiding (de extra vrijstelling mag niet benut worden voor het afbetalen van een bestaande studieschuld).

Voor andere doelen kun je ook eenmalig een bedrag van bijna € 29.000 schenken, zonder dat daar belasting over hoeft te worden betaald.  Enige voorwaarde is dat jouw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Voor bovenstaande verhoogde vrijstellingen geldt dat je dat jaar als ouder geen gebruik kan maken van de lage vrijstelling van € 6.035.

Met de eenmalige schenking voor de studie, maar ook met de jaarlijkse schenking, kun je bijdragen aan het studiefonds van je kind, al zijn schenkingen daar lang niet altijd het gunstigste middel voor.

De exacte actuele bedragen vind je op de website van de Belastingdienst. De bedragen gelden in alle gevallen voor beide ouders samen.

En als ik nog meer wil schenken?
Zelfs niet-belastingvrij schenken kan nog aantrekkelijk zijn. Dit heeft te maken met de twee schijven die gelden ten aan zien van schenken en erven, tot 138.642 euro betaal je als ontvanger van de schenking of erfenis 10% als je kind bent en daarboven 20%. Wie veel vermogen heeft, kan dus door vaker dan een keer te schenken en onder de grens van 138.642 te blijven ervoor zorgen dat er niet meer dan 10% aan schenkbelasting wordt betaald. Zou een groot bedrag ineens vererven, dan valt alles boven de grens van 138.642 in de 20%-schijf. Dit soort overwegingen gelden dus voor grote vermogens. Bij schenking is het belangrijk altijd te denken aan de situatie van de verkrijger. Zit je kind in de bijstand, let dan goed op: voorkomen. In dat geval wordt de schenking verrekend met hun uitkering en mogelijk haalt de fiscus de schenkbelasting ook nog bij jou op.

Schenken vlak voor overlijden is riskant. De Belastingdienst kan schenkingen terugdraaien die korter dan een halfjaar voor jouw overlijden zijn gedaan – ook als je eerdere schenkingen hebt gedaan aan je kind. Wacht daar dus niet te lang mee.

Is schenken altijd verstandig?
Schenken is alleen verstandig als je het geld echt kunt missen en niet bijvoorbeeld voor je verzorging nodig hebt. Daarnaast kun je jezelf de vraag stellen of jouw kinderen het beste met een schenking zijn gediend of misschien juist je kleinkinderen. Of dat je hen beter met een lening kunt helpen, zodat ze wel het geld ter beschikking hebben, maar niet de ‘eigenaar’ van het jouw vermogen zijn.

En als ik niks heb om te schenken?
Stel dat je wel over kapitaal beschikt, maar dat niet zomaar op de rekening van je kind kunt overmaken. Bijvoorbeeld omdat het vastzit in deposito’s of onroerend goed. Dan kun je alsnog schenken aan je kinderen, maar dan via een schenking op papier. Je maakt dan met inschakeling van een notaris een overeenkomst met je kind, waarin je aangeeft dat je je kind geld schuldig bent.

Zo’n schenking wordt later verrekend met jouw erfenis en je betaalt in de tussentijd rente aan je kind. Dat staat in een notariële akte die je laat opstellen. De keuze voor schenken op papier is een afweging tussen belastingvoordeel, wat je kind ermee opschiet en of je zelf te kort komt.

Hoe doe ik aangifte van een schenking?
Er gelden tegenwoordig strengere regels voor het aangeven van schenkingen. Vroeger was ‘eigen bewijs’ genoeg – bijvoorbeeld een brief of een document van de notaris. Nu moet je aangifte doen met een formulier van de Belastingdienst. Aangiften van softwareleveranciers die voldoen aan de normen van de Belastingdienst, voldoen ook. De aangifte moet binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat op de schenking volgt.

De juiste keuzes
Wil je profiteren van fiscaalvriendelijk schenken aan je kinderen? Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij het leven van jou en jouw kinderen passen.