Schenken aan kinderen voor eigen woning

Kinderen op weg helpen met hun eigen huis
Hoe kan je als ouder je kind helpen met de aankoop van een eigen huis? De gemakkelijkste manier hiervoor is om een bedrag te schenken, als dit binnen de mogelijkheden past. Als ouder mag je eenmalig belastingvrij een grote schenking doen. In 2023 mag je per kind maximaal € 28.947 schenken.

Daarnaast veranderen er meer regels op het gebied van de eigenwoningschuld. Op de website van de Belastingdienst vind je een overzicht van de aanpassingen.

Weegt belastingvrij schenken op tegen de boeterente?
Gebruikt jouw kind de schenking voor vervroegde aflossing van de hypotheek? Dan bestaat wel de kans dat er een boeterente wordt geheven, al versoepelen steeds meer geldverstrekkers hun beleid. Sommige banken hanteren geen boeterente meer en stimuleren vervroegde aflossing, andere banken hanteren nog enige regels – bijvoorbeeld dat de aflossing niet hoger is dan de WOZ-waarde van het huis.

Verder is aflossing uiteraard toegestaan voor het bedrag dat in de hypotheekakte staat vermeld. Meestal is dat 10% of 20% van het totale geleende bedrag.

En lenen aan de kinderen voor aankoop?
Een andere optie is om kinderen geld te lenen voor de aankoop van hun huis. Je kunt bijvoorbeeld uit je spaargeld een hypotheeklening verstrekken aan je kinderen.. Je kinderen kunnen de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken. De rente die je ontvangt geef je aan in box 3 als inkomen uit vermogen. Kijk wel goed naar de fiscale gevolgen. Hoewel de hypotheekrente die je aan je kind berekent misschien hoger ligt dan de spaarrente die je op de spaarrekening krijgt, kan het zo zijn dat je toch minder overhoudt. De belastingwetgeving voor spaargeld en ander vermogen is aan het veranderen. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan je hierin adviseren.

Is een kasrondje een idee?
Het kasrondje is een manier van lenen waarover je rente vraagt, maar die rente schenk je weer terug. Als deze schenking onder de vrijstelling van ruim € 6.035 (2023) valt, hoeft je kind over deze schenking geen belasting betalen.

Mede-eigenaar worden, zelf kopen, garant staan?
Er zijn nog veel meer manieren om kinderen op weg te helpen met hun (eerste) eigen huis. Je kunt mede-eigenaar van de koopwoning worden of het huis zelf kopen en daarna aan je kind verhuren.

Garant staan is ook een optie. Dan sta je borg voor het betalen van de hypotheeklasten. Dat betekent dat de bank bij jou aanklopt als je kind een betalingsachterstand heeft. Banken stellen wel eisen aan deze hoofdelijke garantie. Die zijn per bank verschillend, dus laat je daarin goed voorlichten.

De juiste keuzes
Wil je je kinderen op weg helpen met een schenking voor hun eigen huis? Bekijk dan eerst welke gevolgen dat heeft voor jouw eigen vermogenspositie. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij het leven van jou en jouw kinderen passen.