Samenwonen

Samenwonen: hoe vastleggen in samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap?

Wat zijn de financiële gevolgen van samenwonen? Legt u uw relatie wel vast in een
samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap? En wat gebeurt er met een
‘samengesteld gezin’?

 

Samenwonen: wat zijn de financiële gevolgen?
Samenwonen doet u vooral omdat u samen verder het leven in wilt. Maar het heeft ook
gevolgen voor uw financiële situatie. U gaat een huishouden delen en maakt samen kosten.
Denk aan de woning, gas, licht en water en de boodschappen.

Niets vastleggen is alleenstaand voor de wet
Want let op: als u gaat samenwonen zonder iets vast te leggen, blijft u juridisch gezien
alleenstaand. Het is daarom verstandig om uw relatie officieel vast te leggen.

 

Samenlevingscontract of geregistreerd partnerschap?
Er zijn verschillende mogelijkheden om uw relatie als samenwonende partners vast leggen.
Het kan door een samenlevingscontract te laten opstellen of door een geregistreerd partnerschap
aan te gaan.

 

En als u een samengesteld gezin vormt?
Het wordt ingewikkelder als u gaat samenwonen en u of uw partner (of allebei) neemt
kinderen mee uit een vorige relatie. Die kan zijn beëindigd door scheiding of door overlijden
van de vorige partner.

U gaat dan een ‘samengesteld gezin’ vormen. Het nieuwe gezin heeft invloed op de hoogte
van uw partneralimentatie en kinderalimentatie.  De partneralimentatie kan zelfs
komen te vervallen. Een samengesteld gezin heeft ook gevolgen voor uw testament
en pensioenopbouw. Daarnaast is het van belang uw levens- en
schadeverzekeringen nog eens tegen het licht te houden.

 

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij samenwonen met een samenlevingscontract of
geregistreerd partnerschap. Zeker als u kinderen meeneemt uit een vorige relatie. Wat is
voor u de beste keuze? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk
verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.