Schenken aan kinderen

Hoe kunt u aantrekkelijk schenken aan uw kinderen?
Schenken aan kinderen is aantrekkelijker dan ooit. Dat komt doordat de nieuwe Successiewet extra mogelijkheden biedt voor hulp bij het betalen van een studie of de aankoop van een huis. Daarnaast is er de mogelijkheid van schenken op papier. Zelfs niet-belastingvrij schenken kan interessant zijn.

 

Welke vrijstellingen zijn er?
De eenmalige vrijstellingen voor studie en huis zijn bijzonder hoog: voor studie is dat ruim € 53.000, voor een huis zelfs € 100.000.

Voor de studieschenking moet u wel een notariële akte laten opstellen waarin staat voor welke opleiding de schenking is en wat de verwachte kosten van de studie zijn. De akte moet ook een ontbindende voorwaarde bevatten. Deze bepaalt dat de schenking komt te vervallen als het geld niet binnen twee jaar is besteed aan de opleiding. Uw kind mag deze extra vrijstelling niet benutten voor het afbetalen van een bestaande studieschuld.

Voor andere doelen (bijvoorbeeld een huwelijk) kunt u ook eenmalig schenken. Uw kind mag dan een bedrag van ruim € 25.000 ontvangen zonder daar belasting over te hoeven betalen. Enige voorwaarde is dat uw kind tussen de 18 en 40 jaar oud is.

Elk jaar mag u bovendien ruim € 5.300 aan uw kinderen schenken. Voor een schenking van grootouders is de vrijstelling € 2.100. Deze schenkingen hoeven geen specifiek doel te hebben.

Met de eenmalige schenking voor de studie, maar ook met de jaarlijkse schenking, kunt u bijdragen aan het studiefonds van uw kind, al zijn schenkingen daar lang niet altijd het gunstigste middel voor.

De exacte actuele bedragen vindt u op de website van de Belastingdienst. De bedragen gelden in alle gevallen voor beide ouders samen.

 

En als ik nog meer wil schenken?
Zelfs niet-belastingvrij schenken kan nog aantrekkelijk zijn, zeker als u al wat ouder bent. Dat komt doordat de schenkingsvrijstelling hoger is dan de vrijstelling voor de erfbelasting. Schenken is daarmee voordeliger dan nalaten. Er is één uitzondering: schenken aan kinderen in de bijstand. In dat geval wordt de schenking verrekend met hun uitkering en mogelijk haalt de fiscus de schenkbelasting ook nog bij u op.

Schenken vlak voor overlijden is wel riskant. De Belastingdienst kan een schenking terugdraaien die korter dan een halfjaar voor uw overlijden zijn gedaan – ook als u eerdere schenkingen hebt gedaan aan uw kind. Wacht dus niet te lang met schenken.

 

Is schenken altijd verstandig?
Schenken is alleen verstandig als u het geld echt kunt missen en niet bijvoorbeeld voor uw verzorging nodig hebt. Daarnaast kunt u zichzelf de vraag stellen of uw kinderen het beste met een schenking zijn gediend of misschien juist uw kleinkinderen.

 

En als ik niks heb om te schenken?
Stel dat u wel over kapitaal beschikt, maar dat niet zomaar op de rekening van uw kind kunt overmaken. Bijvoorbeeld omdat het vastzit in deposito’s of onroerend goed. Dan kunt u alsnog schenken aan uw kinderen, maar dan via een schenking op papier.

Zo’n schenking wordt later verrekend met uw erfenis en u betaalt in de tussentijd rente aan uw kind. Ook moet u een notariële akte laten opstellen. De keuze voor schenken op papier is dus een afweging tussen de voordelen en de extra kosten.

 

Hoe doe ik aangifte van een schenking?
Er gelden tegenwoordig strengere regels voor het aangeven van schenkingen. Vroeger was ‘eigen bewijs’ genoeg – bijvoorbeeld een brief of een document van de notaris. Nu moet u aangifte doen met een formulier van de Belastingdienst. Aangiften van softwareleveranciers die voldoen aan de normen van de Belastingdienst, voldoen ook. De aangifte moet binnen zijn vóór 1 maart van het jaar dat op de schenking volgt.

 

De juiste keuzes
Wilt u profiteren van fiscaalvriendelijk schenken aan uw kinderen? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij het leven van u en uw kinderen passen.