Schenken aan kinderen voor eigen woning

Uw kinderen op weg helpen met hun eigen huis?
Misschien herinnert u het zich nog: van 1 oktober 2013 tot 31 december 2014 gold er een extra ruime vrijstelling van € 100.000 voor schenkingen die waren bedoeld voor de aankoop, aflossing of verbetering van een eigen woning. Ook de leeftijdsgrens van 40 jaar gold niet meer. De regeling was vooral bedoeld voor ouders en kinderen, maar hij stond open voor iedereen die wilde schenken en ontvangen.

Die vrijstelling is weer terug, al blijft de leeftijdsbeperking van 18-40 jaar voor uw kind nu wel van kracht. Hebt u eerder al eenmalig geschonken maar voor een lager bedrag? Dan mag u nu aanvullend schenken. Hoe hoog het resterende bedrag is, is wel een lastige rekensom, dus laat u daarin goed voorlichten.

Daarnaast veranderen er meer regels op het gebied van de eigenwoningschuld. Op de website van de Belastingdienst vindt u een overzicht van de aanpassingen.

 

Weegt belastingvrij schenken op tegen de boeterente?
Gebruikt uw kind de schenking voor vervroegde aflossing van de hypotheek? Dan bestaat wel de kans dat er een boeterente wordt geheven, al versoepelen steeds meer geldverstrekkers hun beleid. Sommige banken hanteren geen boeterente meer en stimuleren vervroegde aflossing, andere banken hanteren nog enige regels – bijvoorbeeld dat de aflossing niet hoger is dan de WOZ-waarde van het huis.

Verder is aflossing uiteraard toegestaan voor het bedrag dat in de hypotheekakte staat vermeld. Meestal is dat 10% of 20% van het totale geleende bedrag.

 

En lenen aan de kinderen voor aankoop?
Een andere optie is om uw kinderen geld te lenen voor de aankoop van hun huis. U kunt bijvoorbeeld uit uw spaargeld een hypotheeklening verstrekken aan uw kinderen. Daarmee vergroot u het rendement op uw eigen vermogen, want de spaarrente is lager dan de hypotheekrente. Uw kinderen kunnen de hypotheekrente gewoon blijven aftrekken.

U kunt ook uw overwaarde inzetten. In dat geval betaalt u hypotheekrente die uw kinderen weer aan u terugbetalen. Dat levert u niets op, maar het kost u ook niets. Welke manier u ook kiest, neem wel een hypothecaire inschrijving op de woning van uw kind.

 

Is een kasrondje een idee?
Het kasrondje is een manier van lenen waarover u rente vraagt, maar die rente schenkt u weer terug. Als deze schenking onder de vrijstelling van ruim € 5.300 valt, hoeft uw kind over deze schenking geen belasting betalen.

 

Mede-eigenaar worden, zelf kopen, garant staan?
Er zijn nog veel meer manieren om uw kinderen op weg te helpen met hun (eerste) eigen huis. U kunt mede-eigenaar van de koopwoning worden of het huis zelf kopen en daarna aan uw kind verhuren.

Garant staan is ook een optie. Dan staat u borg voor het betalen van de hypotheeklasten. Dat betekent dat de bank bij u aanklopt als uw kind een betalingsachterstand heeft. Banken stellen wel eisen aan deze hoofdelijke garantie. Die zijn per bank verschillend, dus laat u daarin goed voorlichten.

 

De juiste keuzes
Wilt u uw kinderen op weg helpen met een schenking voor hun eigen huis? Bekijk dan eerst welke gevolgen dat heeft voor uw eigen vermogenspositie. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij het leven van u en uw kinderen passen.