‘Financieel planner is consciëntieus en sociaal meevoelend’

Consumentengedrag en beroepshouding financieel planner centraal op vernieuwd FFP Forum

Veel professionals achten kennis en kunde de ruggengraat van hun vak. Toch heeft de eigen persoonlijkheid vaak een doorslaggevende betekenis, wat doorwerkt in adviesgesprekken met klanten. Andreas Wismeijer onderzocht ter gelegenheid van het FFP Forum de persoonlijkheid van financieel planners. Zijn conclusie? “De gemiddelde financieel planner laat zich het best omschrijven als een consciëntieuze, sociale en meevoelende professional.”

Wetenschappelijke inzichten vertaald naar de adviespraktijk: onder die noemer kwamen bijna 300 financieel planners op 5 april in Spant in Bussum bij elkaar om in gesprek te gaan over het gedrag van de consument en de persoonlijkheid en beroepshouding van de financieel planner. Henriëtte Prast, hoogleraar emerita, en Andreas Wismeijer, psycholoog en docent verbonden aan de Tilburg University, zetten op het plenaire podium gedragswetenschappelijke inzichten in perspectief.

Daarna konden financieel planners in kleine groepen reflecteren op items als pensioencommunicatie, gedrag van jonge klanten op het gebied van cryptobeleggen, korte termijnprikkels versus langetermijndenken en nog vijf andere thema’s. Paul Smit, filosoof en neurowetenschapper, rondde het FFP Forum af met zijn visie op klantbeleving en -gedrag.

Big Five
Ter gelegenheid van het FFP Forum is de persoonlijkheid van de financieel planner in kaart gebracht. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een online persoonlijkheidstest. Die bestaat uit 240 items, die de persoonlijkheid beschrijven volgens het model van de Big Five. De vijf persoonlijkheidsdimensies zijn openheid, consciëntieusheid, extraversie, altruïsme en neuroticisme (de mate waarin iemand emotioneel stabiel is).

Uit het onderzoek blijkt dat, wanneer de scores van financieel planners vergeleken worden met die van de gemiddelde Nederlander van hetzelfde geslacht en leeftijdsgroep, planners gemiddeld enigszins lager scoren op neuroticisme en het openstaan voor veranderingen. Ze scoren ze gemiddeld juist hoger op extraversie en beduidend hoger op consciëntieusheid. De gemiddelde financieel planner laat zich volgens Wismeijer daarom het best omschrijven als een consciëntieuze, sociale en meevoelende maar veranderingsmijdende professional. De scores zijn in lijn met de uitkomsten uit een persoonlijkheidsonderzoek dat Wismeijer in 2017 uitvoerde onder financieel planners.

“In samenhang met het kennisniveau en de vaardigheden vormen deze persoonlijkheidskenmerken van de CFP-professional een perfecte combinatie om samen met klanten financiële wensen en doelstellingen te realiseren, aldus Mark Dukers, directeur FFP”.

Hoge waardering
Daags na het FFP Forum zijn de bezoekers bevraagd naar hun waardering over inhoud en opzet van het vernieuwde FFP Forum. Met een dikke 8 (als rapportcijfer) voor zowel het plenaire programma als voor de workshops was het in de ogen van de bezoekende CFP’ers een zeer geslaagde dag.

Vind een financieel planner