FFP lanceert nieuw modulair vakbekwaamheidsbouwwerk

Het vakbekwaamheidsbouwwerk voor financieel planners komt er vanaf 2023 anders uit te zien. De opleiding tot financieel planner krijgt een modulaire opbouw en het CFP-register bestaat straks uit vier profielen. Hierdoor sluit het meer aan bij life-events en de daaraan gerelateerde klantvragen. De CFP-opleiding zal als gevolg hiervan nog meer verdieping bevatten.

Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk is in staat om consumenten integraal te adviseren over hun financiële toekomst. Veelal werkend vanuit een life-event (bijvoorbeeld de aankoop van een woning, een pensioenvraag, echtscheiding of bedrijfsoverdracht) betrekt hij of zij meerdere onderwerpen in het advies, teneinde de klant zo optimaal mogelijk te adviseren over diens doelen en wensen. Bij financiële planning haken alle thema’s op elkaar in en wordt alle relevante wet- en regelgeving in het advies betrokken.

De huidige, initiële opleiding tot financieel planner voorziet om die reden in een uitgebreide, uniforme opleiding. Deze wordt echter steeds meer als te breed ervaren en onvoldoende aansluitend op de praktijk van de financiële professional. Dat is voor de Stichting Certificering Financieel Planners (SCFP) reden het vakbekwaamheidsbouwwerk aan te passen.

Vier profielen
De nieuwe CFP-opleiding zal modulair van aard zijn, gericht op een viertal profielen. De opleiding als geheel blijft op een gelijk en hoogwaardig niveau, maar krijgt binnen de profielen meer verdieping. Het belangrijkste verschil is dat er straks niet langer één uniform opgeleide en gecertificeerde CFP-professional is, maar dat CFP-professionals kwalificaties krijgen op basis van één of meer marktprofielen. De vier profielen zijn:

  • ‘Inkomen en Wonen’
  • ‘Vermogen’
  • ‘Familie en Nalatenschap’
  • ‘Ondernemen’

Personen die kwalificeren voor een of meer van deze profielen mogen, na inschrijving in het CFP-register, de titel Certified Financial Planner (CFP®) voeren. Er komen geen subregisters voor de profielen, evenmin worden aan de profielen aanvullende titels of benamingen gekoppeld. Voor de circa 3.000 bestaande gecertificeerde leden van de beroepsvereniging FFP verandert er weinig. Zij kwalificeren bij de overgang voor alle vier de profielen.

Verbeteringen
Door het nieuwe vakbekwaamheidsbouwwerk directer te koppelen aan specifieke life-events en klantvragen, sluit de CFP-opleiding vanaf 1 januari 2023 beter aan op de financiële professional en zijn klant. De opleiding tot financieel planner wordt bovendien toegankelijker. De opleidingsroutes worden korter en de modulaire onderdelen maken deze beter behapbaar in tijd en geld.

Vind een financieel planner