Als je even niet kunt werken of je wilt een ziek familielid helpen, welke regelingen kun je dan tegenkomen?

In Nederland is veel geregeld voor werknemers die tijdelijk niet kunnen werken. Soms krijg je dan een uitkering, soms ook niet. Word je bijvoorbeeld ziek terwijl je ergens in loondienst bent, dan is de werkgever verplicht je loon door te betalen gedurende maximaal twee jaar. In die twee jaar moet je dan wel meewerken aan een mogelijke re-integratie, om weer terug te kunnen keren in het arbeidsproces. Lukt dat niet, dan zijn er voorzieningen die je vervolgens van een uitkering voorzien. Het kan ook zijn dat je (tijdelijk) niet werkzaam bent voor een werkgever, ook dan zou je mogelijk een uitkering kunnen ontvangen. Het UWV kan je daar alles over vertellen.

Langdurig zorgverlof
Een andere situatie is dat je een familielid of vriend/vriendin hebt, die hulpbehoevend is. Dan kun je langdurig zorgverlof opnemen. Dat is in de wet geregeld. Je krijgt in de periode dat je dit langdurige zorgverlof verleent geen salaris doorbetaald, tenzij de werkgever dat anders heeft geregeld. Wel bouw je vakantiedagen op. In een CAO kan er van de wettelijke bepalingen worden afgeweken, dus het is altijd goed om te bekijken of er een CAO van toepassing is en zo ja wat daar precies in staat. Verder helpen de bepalingen in het arbeidscontract. Maximaal mag je zes keer de werktijd per week opnemen binnen het tijdsbestek van een jaar. Werk je 20 uur per week, dan mag je maximaal 6 x 20 uur, dus 120 uur langdurig zorgverlof opnemen in een jaar. Ook wanneer sprake is van een levensbedreigende ziekte van een dierbare, kan langdurig zorgverlof worden aangevraagd.

Ouderschapsverlof
Nog een andere situatie: ouderschapsverlof. Ouders met kinderen tot de leeftijd van acht jaar kunnen mogelijk gebruikmaken van ouderschapsverlof. Dat recht geldt per kind. Als er sprake is van een tweeling, heb je recht op het dubbele. Je hoeft niet het verlof van het ene kind eerst op te maken voordat je aan het tweede begint. En het verlof geldt voor beide ouders. Maximaal mag je 26 keer het aantal uren dat je per week werkt opnemen voor ouderschapsverlof. Dus, werk je 20 uur per week, dan mag je bijvoorbeeld 26 weken lang 20 uur ouderschapsverlof opnemen. De werkgever kan je wel vragen om je verlof op een bepaalde manier in te roosteren als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- en dienstbelang. Dat afgesproken rooster geldt dan wel voor de hele periode van ouderschapsverlof, dus kan dan niet zomaar tussentijds door de werkgever worden gewijzigd.

Zou je (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn, check dan in hoeverre ouderschapsverlof problemen geeft bij de re-integratie. Op zich heb je wel een wettelijk recht, maar de werkgever heeft ook de plicht tot re-integreren, dus dat dien je dan samen met de werkgever te bekijken. Als je ouderschapsverlof opneemt, heb je, sinds augustus vorig jaar, recht op gedeeltelijke loondoorbetaling als je dit verlof opneemt in het eerste levensjaar van je kind. Je kunt dan betaald ouderschapsverlof opnemen gedurende 9 weken. Die uitkering loopt via het UWV. Deze regeling is vorig jaar augustus ingegaan. Voorheen gold er geen loondoorbetaling.

Het kan zijn dat de werkgever dat wel doet of misschien maar een deel of dat de CAO daar aanvullende afspraken over regelt. Bekijk dus goed van tevoren welke (aanvullende) regels voor jou gelden.

Wil je weten welke regeling voor jou van toepassing is, ga eens in gesprek met een gecertificeerd financieel planner. Een CFP-professional kan je verder helpen met het nemen van de juiste beslissingen.

 

Gerelateerde berichten

Bezint eer gij aan de nalatenschap begint…
CFP-Podcast: Senioren op de woningmarkt
De woningmarkt: kijken, kijken, niet (kunnen) kopen!