Gedragscode

Heldere regels voor alle FFP-leden
Het gedrag en de aanspreekbaarheid van gecertificeerd financieel planners met het CFP-Keurmerk zijn vastgelegd in de Gedragscode. Al onze financieel planners onderschrijven deze Gedragscode vóór hun toelating tot het register van gecertificeerd financieel planners. De Commissie van Toezicht van FFP ziet toe op naleving van de Gedragscode en behandelt in dat kader klachten.

Bekijk hier de Gedragscode > Gedragscode Stichting FFP versie 28 november 2022.

Objectief, passend en toekomstbestendig advies
De Gedragscode verplicht de gecertificeerd financieel planners om altijd objectief te blijven en in het belang van hun klant te handelen. Om het CFP-Keurmerk te mogen voeren, moet een financieel planner daarnaast nog voldoen aan diverse andere eisen en regels. Hierdoor kunnen klanten vertrouwen op objectief, passend en toekomstbestendig advies dat hen werkelijk verder helpt. FFP stelt de volgende aanvullende certificeringseisen (op hoofdlijnen):

  • De financieel planner voldoet aan strenge opleidings- en (bij)scholingseisen.
  • Als hij zich niet of onvoldoende aan de regels houdt, kan de klant een klacht indienen.
  • Zo’n klacht wordt behandeld door de onafhankelijke Commissie van Toezicht.

Klachten over naleving van de Gedragscode?
Heeft u een klacht over de naleving van de Gedragscode, raadpleeg dan hier de klachtenregeling en meer informatie over de Commissie van Toezicht en het indienen van klachten.