Uitspraken CvT / RvB

Commissie van Toezicht
De Commissie van Toezicht (CvT) is een onafhankelijke commissie en belast met het toezicht op de naleving van de Gedragscode en het Reglement op het gebruik van het collectief merk; voorts behandelt zij alle zaken waarvoor zij in de reglementen van de stichting bevoegd is verklaard.

Raad van Beroep
De Raad van Beroep is een onafhankelijke commissie en belast met de behandeling van een beroep tegen een beslissing van de Commissie van Toezicht over een klacht inzake overtreding van de Gedragscode FFP. Het secretariaat van de Raad van Beroep is gevestigd bij het secretariaat van de stichting dat zorgt voor doorzending van de stukken.

Uitspraken CvT en RvB:

Uitspraak CvT – December 2023