Visie, Missie en Strategie

Visie
Wij vinden het belangrijk dat iedereen bewuste financiële beslissingen kan nemen.

Missie
Gecertificeerd financieel planners helpen de consument om zelfstandig bewuste financiële keuzes te maken om het leven te leiden dat men graag wil. Dit gebeurt vanuit een integrale visie waarbij het FFP-Keurmerk staat voor deskundigheid, betrokkenheid en verbondenheid.

Strategie
De strategie van FFP wordt gevormd door het woord L.A.S.E.R waarbij de L staat voor Leadership (FFP als autoriteit op het gebied van financiële planning), de A voor Awareness (bekendheid van het belang van goede financiële planning bij consumenten), de S voor Standards (de standaard van een hoogwaardig keurmerk voor financiële planning), de E voor Engagement (het engageren van de leden van FFP) en de R voor Recognition (alles is gericht op erkenning en herkenning van het belang en de waarde van financiële planning). L.A.S.E.R is de basis voor de strategie van FFP en de uitvoering daarvan.