Vragen over FFP

Wat is het nut van financiële planning?

Financiële planning stelt je in staat om toekomstige wensen waar te maken en financiële problemen te voorkomen.

Ieder mens kan in zijn leven geconfronteerd worden met zogeheten life-events of onverwachte gebeurtenissen, die veel impact hebben op (onder andere) je financiën. Denk aan: overlijden, arbeidsongeschiktheid, pensionering, trouwen en scheiden, de aankoop van een huis, studerende kinderen, het starten van een onderneming of een bedrijfsovername.

De meeste mensen kunnen de financiële impact van zulke gebeurtenissen niet overzien. Om toch toekomstige wensen te kunnen realiseren en eventueel problemen te voorkomen, is goede financiële planning noodzakelijk.

Wat kan een financieel planner voor mij betekenen?

De financieel planner is je financiële coach.

Allereerst helpt een financieel planner je de weg te vinden in de complexe, financiële wereld van vandaag.

Een planner geeft overzicht en inzicht in je persoonlijke financiën. In een financieel plan wordt het vermogen en inkomen van nu gekoppeld aan wensen en doelstellingen voor de lange termijn. In de toekomstscenario’s wordt rekening gehouden met mogelijke risico’s en life-events.
Een financieel planner legt ook verbanden tussen verschillende wensen en deelgebieden. Indien nodig schakelt hij voor die deelgebieden een specialist uit z’n netwerk in, bijvoorbeeld een pensioendeskundige, beleggingsexpert, notaris, enzovoort.

Uiteindelijk stelt een financieel planner z’n klant in staat om op financieel terrein de juiste keuzes te maken. De planner monitort daarna continu het verloop van zaken en stelt eventueel tussentijds de uitgangspunten en/of doelstellingen bij: een soort financiële APK.

Wanneer schakel ik een financieel planner in?

Als je inzicht en overzicht wilt in je financiële situatie nu en in de toekomst en bepaalde financiële doelen in je leven wilt behalen, dan is de financieel planner bij uitstek de persoon die jou daarbij kan ondersteunen.

Zeker wanneer je je actuele vermogens- en inkomenspositie en/of toekomstige wensen en voorzienbare gebeurtenissen te complex vindt, wanneer je de financiële gevolgen ervan niet meer kunt overzien.

Zie het als een routeplanner: als je financieel niet de weg kwijt wilt raken en zo snel en zo goed mogelijk je bestemming wilt bereiken, kan een planner heel goed van pas komen.

Natuurlijk kost het opstellen van een financieel plan geld. Maar het levert op termijn altijd veel meer op. Het is een investering, die gegarandeerd rendement oplevert.

Hoe ziet het adviestraject van een financieel planner er uit?

Een financieel planner luistert, vraagt, analyseert, legt uit, maakt een plan en reikt oplossingen aan.

 1. In een eerste gesprek – vaak een vrijblijvend dus gratis gesprek – licht je je adviesvraag en wensen nader toe. De financieel planner legt uit wat hij of zij voor je kan betekenen, hoe het proces eruit gaat zien en wat de dienstverlening kost.
 2. Daarna breng je samen met de financieel planner je inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst, in kaart. En je spreekt over je dromen en doelstellingen. (inventarisatie)
 3. De financieel planner analyseert vervolgens de haalbaarheid van de wensen en doelen en de samenhang daartussen. Hij betrekt daarin verwachte en onverwachte gebeurtenissen, zoals een overlijden, de renovatie van een huis of een toekomstige beroep op de gezondheidszorg.
 4. Hij legt dit vast in een persoonlijk financieel plan, waarin hij ook de oplossingen aanreikt om de financiële doelen te realiseren.
 5. Als je dat wilt, zorgt de financieel planner ervoor dat de benodigde financiële voorzieningen ook daadwerkelijk tot stand komen. Dit laatste heet ‘productbemiddeling’.

Hoe herken ik een goede financieel planner?

Een goed financieel planner herken je aan het CFP-keurmerk!

Een financieel planner die is ingeschreven in het CFP-register herken je aan de titel CFP® achter zijn naam en het CFP-logo dat hij mag voeren.

Voor dit keurmerk kom je alleen in aanmerking als je:

 1. aantoonbaar praktijkervaring hebt;
 2. succesvol een van de zwaarste opleidingen binnen de financiële dienstverlening;
 3. hebt doorlopen. Die opleiding toetst niet alleen kennis op zes verschillende
  vakgebieden, maar gaat ook diep in op adviesvaardigheden;
 4. elk jaar voldoet aan de verplichtingen op het gebied van permanente educatie;
 5. een strenge gedragscode naleeft, die onder meer betrekking heeft op de
  integriteit van gecertificeerd financieel planners.

Wat is/doet de FFP?

De FFP is de beroepsorganisatie van financieel planners in Nederland die de CFP-titel dragen en bestaat uit een Vereniging en een Stiching.

De letters FFP staan voor Federatie Financieel Planners. Bij de FFP zijn meer dan circa 3.000 (gecertificeerd) financieel planners aangesloten.

 1. De Stichting CFP borgt de vakbekwaamheid en professionaliteit van de aangesloten financieel planners. Dat gebeurt onder meer door middel van een zwaar examen op HBO-niveau en een systeem van permanente educatie.
 2. De Stichting CFP houdt ook het ledenregister van het CFP-keurmerk bij.
 3. Bewaakt naleving van de gedragscode en
 4. voert tuchtrecht voor financieel planners uit.
 5. De Vereniging FFP geeft het beroep van financieel planner meer bekendheid in de markt.

Waar vind ik een financieel planner?

Op onze website (www.ffp.nl) kun je zoeken naar een gecertificeerd financieel planner bij jou in de buurt.

De circa 3.000 gecertificeerd financieel planners die zijn aangesloten bij de FFP zijn óf eigenaar/partner van een zelfstandig advieskantoor óf werkzaam bij een bank, verzekeraar, vermogensbeheerder, accountantskantoor of financieel advieskantoor.

Een financieel planner die is ingeschreven in het CFP-register herken je aan de titel CFP achter zijn naam en het CFP-logo dat hij mag voeren.

Wat is een financieel plan?

Een financieel plan is als een routeplanner.

Een financieel plan is de uitkomst van het adviestraject van een financieel planner. Het is niet het eindpunt van je relatie met de financieel planner!
Je financiële routeplanner heeft af en toe een update nodig. Er kunnen zich wijzigingen voordoen, in je persoonlijke situatie maar ook in bijvoorbeeld wetgeving, die maken dat de uitgangspunten en/of doelstellingen tussentijds moeten worden bijgesteld.

Een financieel plan maakt inzichtelijk hoe je financiële situatie er nu uitziet en hoe je doelen financieel mogelijk kunt maken. Naast een overzicht van alle huidige en toekomstige inkomens- en vermogensonderdelen besteedt het plan aandacht aan mogelijke risico’s en life-events. In het plan worden verbanden en soms ook tegenstrijdigheden tussen bepaalde wensen en doelstellingen duidelijk.

Uiteindelijk zie je wat al goed geregeld is en wat aandacht nodig heeft. Het financieel plan stelt je in staat de juiste keuzes te maken. Daarmee heb je grip op je toekomst: inzicht, overzicht en financiële rust.

Wat zijn de kosten van een financieel planner?

Het inschakelen van een financieel planner levert op termijn altijd veel meer op dan het advies kost. Het is een investering, die gegarandeerd rendement oplevert.

Op de vraag wat een financieel plan gemiddeld kost is niet één antwoord te geven, geen vast bedrag te noemen.

• Het is helemaal afhankelijk van de complexiteit van de klant. Een gescheiden direct-grootaandeelhouder die z’n bedrijf aan kinderen wil overdragen is een heel andere situatie dan een jonge manager die een bijzondere woonwens heeft of een sabbatical plant voor een reis om de wereld. Het ligt er dus maar aan hoeveel tijd de financieel planner moet besteden aan het inventariseren, analyseren en uitwerken van het plan.

• Je maakt vooraf altijd heldere prijsafspraken met je financieel planner. Dat kan betekenen dat je een vast bedrag afspreekt, of dat je per uur betaalt.

• Met zelfwerkzaamheid kun je overigens geld besparen. Als je bijvoorbeeld in de inventarisatiefase de nodige informatie verzamelt en op een rij zet, hoeft de financieel planner daar minder tijd in te steken en dat scheelt natuurlijk in de prijs.

Wat is het verschil tussen een financieel planner en een gewone financieel adviseur, die toch ook Wft-diploma’s heeft en een vergunning van de AFM?

Denk even aan een piramide: in de basis tref je adviseurs met alleen Wft-diploma’s, aan de top vind je financieel planners.

Een financieel planner geeft integraal advies. Hij kijkt dus niet naar één product maar naar alle aspecten van de financiële huishouding van een persoon. Een planner betrekt in het advies ook wensen, risico’s en doelstellingen voor de lange termijn.

Een financieel planner kan over de meest complexe zaken adviseren, ook al omdat hij – indien nodig – voor deelgebieden specialisten uit z’n netwerk inschakelt, bijvoorbeeld voor pensioen, beleggingen, echtscheiding, nalatenschap, enzovoort.

En, niet onbelangrijk, de strenge opleidings- en certificeringseisen van het CFP- keurmerk biedt klanten harde garanties op het gebied van de deskundigheid, de integriteit en de praktijkervaring van een financieel planner.