Opleidingsvragen

Voor het aanmelden voor de examens verwijzen wij u naar de website van het Examen Advies Bureau (EAB). Het aanmelden kan volledig digitaal.

Het examen bestaat uit twee onderdelen:
1.Theorie examen, bestaande uit drie meerkeuze examens:

1. 15 meerkeuze vragen over het kennisdomein Generiek en Familie (1,5 uur)

• 1. Samenwonen/trouwen/scheiden
• 2. Overlijden
• 3. Kinderen (geboorte/studie/vermogensoverdracht)

2. 15 meerkeuze vragen over het kennisdomein Arbeid en Wonen (1,5 uur)

• 4. Verandering baan/ontslag
• 5. Arbeidsongeschiktheid
• 6. Stoppen met werken/pensionering
• 7. (Ver)kopen/verbouwen/nieuwbouw/gemend gebruik/(tijdelijke) verhuur

3. 15 meerkeuze vragen over het kennisdomein Ondernemer (1,5 uur)

• 8. Starten-groei-krimp onderneming/verandering rechtsvorm
• 9. Overname/staken/fusie

2. Praktijk examen, bestaande uit:

1. Casus die thuis of op het werk uitgewerkt mag worden (10-20 uur)

• Klantprofiel ondernemer met een eigen woning
• Minimaal 2 en maximaal 3 (van de 9 hierboven aangegeven) life events

2. Mondeling examen over de casus die is onderverdeeld in:

• Klantpresentatie (15 minuten)
• Verdediging uitwerking casus (30 min)
• Gefingeerd klantgesprek (45 min)

De bij de categorie ‘Generiek en Familie’ behorende eind- en toetstermen zijn eveneens van toepassing bij de categorie ‘Arbeid/wonen’ en ‘Ondernemer’. De bij de categorie ‘Arbeid/wonen’ behorende eind- en toetstermen zijn eveneens bij de categorie ‘Ondernemer’ van toepassing.

Zie hiervoor de pagina met alle opleidingsinstituten die de CFP-opleiding aanbieden: Opleidingsinstituten