Consumentenvragen

Een financieel plan is de uitkomst van het adviestraject van een financieel planner. Het is niet het eindpunt van uw relatie met de financieel planner!
Jouw financiële routeplanner heeft af en toe een update nodig. Er kunnen zich wijzigingen voordoen, in jouw persoonlijke situatie maar ook in bijvoorbeeld wetgeving, die maken dat de uitgangspunten en/of doelstellingen tussentijds moeten worden bijgesteld.

Een financieel plan maakt inzichtelijk hoe uw financiële situatie er nu uitziet en hoe je jouw doelen financieel mogelijk kunt maken. Naast een overzicht van alle huidige en toekomstige inkomens- en vermogensonderdelen besteedt het plan aandacht aan mogelijke risico’s en life-events. In het plan worden verbanden en soms ook tegenstrijdigheden tussen bepaalde wensen en doelstellingen duidelijk.

Uiteindelijk ziet je wat al goed geregeld is en wat aandacht nodig heeft. Het financieel plan stelt je in staat de juiste keuzes te maken. Daarmee heb je grip op je toekomst: inzicht, overzicht en financiële rust.

De FFP is de beroepsorganisatie van gecertificeerd financieel planners in Nederland die het keurmerk CFP® mogen dragen.

Bij de FFP zijn circa 3.000 gecertificeerd financieel planners aangesloten.

 • FFP borgt de vakbekwaamheid en professionaliteit van de aangesloten financieel planners. Dat gebeurt onder meer door middel van een zwaar examen op HBO-niveau en een systeem van permanente educatie.
 • FFP houdt ook het ledenregister van het CFP-Keurmerk bij.
 • FFP bewaakt naleving van de gedragscode en
 • FFP voert tuchtrecht voor financieel planners uit.
 • FFP geeft het beroep van financieel planner meer bekendheid bij de consument en in de markt.

Financiële planning stelt je in staat om toekomstige wensen waar te maken en financiële problemen te voorkomen.

Ieder mens kan in zijn leven geconfronteerd worden met zogeheten life events of onverwachte gebeurtenissen, die veel impact hebben op (onder andere) uw financiën. Denk aan: overlijden, arbeidsongeschiktheid, pensionering, trouwen en scheiden, de aankoop van een huis, studerende kinderen, het starten van een onderneming of een bedrijfsovername.

De meeste mensen kunnen de financiële impact van zulke gebeurtenissen niet overzien. Om toch toekomstige wensen te kunnen realiseren en eventueel problemen te voorkomen, is goede financiële planning noodzakelijk.

De financieel planner is jouw financiële coach.
Allereerst helpt een financieel planner u de weg te vinden in de complexe, financiële wereld van vandaag.

Een planner geeft overzicht en inzicht in jouw persoonlijke financiën. In een financieel plan wordt het vermogen en inkomen van nu gekoppeld aan wensen en doelstellingen voor de lange termijn. In de toekomstscenario’s wordt rekening gehouden met mogelijke risico’s en life events. Een financieel planner legt ook verbanden tussen verschillende wensen en deelgebieden. Indien nodig schakelt hij voor die deelgebieden een specialist uit z’n netwerk in, bijvoorbeeld een pensioendeskundige, beleggingsexpert of notaris.

Uiteindelijk stellen financieel planners hun klanten in staat om op financieel terrein de juiste keuzes te maken. De planner monitort daarna continu het verloop van zaken en stelt eventueel tussentijds de uitgangspunten en/of doelstellingen bij: een soort financiële APK.

Als je inzicht en overzicht wilt in jouw financiële situatie nu en in de toekomst en bepaalde financiële doelen in je leven wilt behalen, dan is de financieel planner bij uitstek de persoon die je daarbij kan ondersteunen.

Zeker wanneer je jouw actuele vermogens- en inkomenspositie en/of toekomstige wensen en voorzienbare gebeurtenissen te complex vindt, en je de financiële gevolgen ervan niet meer kunt overzien. Zie het als een routeplanner: als je financieel niet de weg kwijt wilt raken en zo snel en zo goed mogelijk jouw bestemming wilt bereiken, kan een planner heel goed van pas komen.

Natuurlijk kost het opstellen van een financieel plan geld. Maar het levert op termijn altijd veel meer op. Het is een investering, die zeker rendement oplevert.

Een financieel planner luistert, vraagt, analyseert, legt uit, maakt een plan en reikt oplossingen aan.

 1. In een eerste gesprek – vaak een vrijblijvend dus gratis gesprek – licht je jouw adviesvraag en wensen nader toe. De financieel planner legt uit wat hij of zij voor jou kan betekenen, hoe het proces eruit gaat zien en wat de dienstverlening kost.
 2. Daarna brengt je samen met de financieel planner jouw inkomsten en uitgaven, nu en in de toekomst, in kaart. En spreek je over jouw dromen en doelstellingen (inventarisatie).
 3. De financieel planner analyseert vervolgens de haalbaarheid van de wensen en doelen en de samenhang daartussen. Hij betrekt daarin verwachte en onverwachte gebeurtenissen, zoals een overlijden, de renovatie van een huis of een toekomstige beroep op de gezondheidszorg.
 4. Hij legt dit vast in een persoonlijk financieel plan, waarin hij ook de oplossingen aanreikt om de financiële doelen te realiseren.
 5. Als je dat wilt, zorgt de financieel planner ervoor dat de benodigde financiële voorzieningen ook daadwerkelijk tot stand komen. Dit laatste heet ‘productbemiddeling’.

Een goed financieel planner herkent u aan het FFP-Keurmerk!

Een financieel planner die is ingeschreven in het FFP-register herken je aan de titel CFP® achter zijn of haar naam en het CFP-keurmerklogo dat hij mag voeren.

Voor dit keurmerk kom je alleen in aanmerking als je:

 1. succesvol de zware CFP-opleiding hebt doorlopen. Deze opleiding toetst niet alleen kennis op zes verschillende vakgebieden, maar gaat ook diep in op adviesvaardigheden.
 2. elk jaar voldoet aan de verplichtingen op het gebied van permanente educatie.
 3. een strenge gedragscode naleeft, die onder meer betrekking heeft op de integriteit van gecertificeerd financieel planners.

Er zijn adviseurs met alleen Wft-diploma’s en er zijn financieel planners.

Een gecertificeerd financieel planner geeft integraal advies. Hij of zij kijkt dus niet naar één product maar naar alle aspecten van de financiële huishouding van een persoon.

Een gecertificeerd financieel planner betrekt in het advies ook wensen, risico’s en doelstellingen voor de lange termijn.
Een gecertificeerd financieel planner kan over de meest complexe zaken adviseren, ook al omdat hij – indien nodig – voor deelgebieden specialisten uit z’n netwerk inschakelt, bijvoorbeeld voor pensioen, beleggingen, echtscheiding en nalatenschap.

En, niet onbelangrijk, de strenge opleidings– en certificeringseisen van het CFP-Keurmerk biedt klanten zekerheid op het gebied van de deskundigheid en de praktijkervaring van een financieel planner.

Het inschakelen van een financieel planner levert op termijn altijd meer op dan het advies kost. Het is een investering, die zeker rendement oplevert.

Op de vraag wat een financieel plan gemiddeld kost is niet één antwoord te geven, geen vast bedrag te noemen.

 • Het is helemaal afhankelijk van de complexiteit van de klant. Een gescheiden direct-grootaandeelhouder die z’n bedrijf aan kinderen wil overdragen is een heel andere situatie dan een jonge manager die een bijzondere woonwens heeft of een sabbatical plant voor een reis om de wereld. Het ligt er dus maar aan hoeveel tijd de financieel planner moet besteden aan het inventariseren, analyseren en uitwerken van het plan.
 • Je maakt vooraf altijd heldere prijsafspraken met jouw financieel planner. Dat kan betekenen dat je een vast bedrag afspreekt, of dat je per uur betaalt.
 • Met zelfwerkzaamheid kunt je overigens geld besparen. Als je bijvoorbeeld in de inventarisatiefase de nodige informatie verzamelt en op een rij zet, hoeft de financieel planner daar minder tijd in te steken en dat scheelt natuurlijk in de prijs.

Op onze website (zie de zoekmodule op de homepage van www.ffp.nl) kunt u zoeken naar een gecertificeerd financieel planner bij jou in de buurt.

De circa 3.000 gecertificeerd financieel planners die zijn geregistreerd als CFP’er. Deze financieel planners zijn werkzaam als eigenaar/partner van een zelfstandig advieskantoor óf werkzaam bij een bank, verzekeraar, vermogensbeheerder, accountantskantoor of financieel advieskantoor.

Een financieel planner die is ingeschreven in het CFP-register herkent u aan de titel CFP® achter zijn naam en het CFP-keurmerklogo dat hij mag voeren.