Verandering van baan

Van baan veranderen: wat zijn de financiële consequenties?
Maar weinig mensen werken nog hun hele leven voor dezelfde werkgever. Een andere baan (bij een andere werkgever) is vaak de beste optie om carrière te maken of om te groeien in salaris. Toch zegt een hoger salaris niet alles. Ook uw secundaire arbeidsvoorwaarden hebben veel invloed op uw inkomen nu én later.

 

Een andere baan en uw pensioen
Van baan veranderen kan een overstap betekenen naar een nieuwe pensioenregeling. Voordat u ja zegt tegen uw nieuwe baan, kan het verstandig zijn om na te gaan hoe die regeling eruitziet. Krijgt u op uw oude dag een uitkering voor de rest van uw leven? Of spaart u een bedrag bij elkaar waarvan u later zelf een pensioenvoorziening koopt? En hebt u straks een pensioen op basis van uw eindloon of uw middelloon?

Daarnaast staat u voor de keuze om uw oude pensioen premievrij te maken of om het bedrag over te dragen aan uw nieuwe pensioenuitvoerder. Veel factoren zijn van invloed op wat daarin de beste keuze is.

 

Arbeidsongeschiktheid in uw nieuwe baan?
Ook is het de vraag wat uw nieuwe werkgever heeft geregeld als u arbeidsongeschikt mocht raken. Is er een arbeidsongeschiktheidspensioen opgenomen in uw nieuwe contract? En is het risico afgedekt als u gedeeltelijk wordt afgekeurd? Zonder deze dekking loopt u de kans om na verloop van tijd in de bijstand terecht te komen.

 

De juiste keuzes
Een andere baan betekent vaak een andere pensioenregeling. Hoe zit die regeling in elkaar? Wat doet u met uw oude pensioen? Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.