Nabestaandenpensioen

Welk inkomen is er voor uw partner en kinderen als u komt te overlijden?
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Langdurig ziek worden of plotseling overlijden kan iedereen overkomen. Maar wat zijn de gevolgen voor uw nabestaanden? Hebt u een nabestaandenpensioen voor hen geregeld zodat uw partner en kinderen over inkomen kunnen blijven beschikken? En welke regelingen zijn er voor hen nog meer? Welke uitkeringen zijn er voor nabestaanden?

Na uw overlijden komt uw partner mogelijk in aanmerking voor een uitkering op grond van de Algemene nabestaandenwet (Anw). Deze Anw-uitkering staat los van het nabestaandenpensioen dat u via uw pensioenregeling kunt opbouwen. De uitkering is niet vanzelfsprekend, er zijn allerlei voorwaarden aan verbonden. In allerlei gevallen wordt de uitkering gedeeltelijk of tijdelijk uitgekeerd.

Als langstlevende partner komt u in aanmerking voor een maximale uitkering van 70% van het nettominimumloon. Hebt u een eigen inkomen? Dan komt u niet voor een volledige uitkering in aanmerking. U krijgt géén uitkering als uw bruto maandinkomen circa hoger is dan € 2.600,- De halfwezenuitkering voor kinderen bestaat inmiddels niet meer.

 

Nabestaandenpensioen of overlijdensrisicoverzekering?
Veel pensioenregelingen bieden de mogelijkheid om een partnerpensioen op te bouwen. Dat betekent dat uw partner na uw overlijden een pensioen ontvangt uit uw pensioenregeling.
Een overlijdensrisicoverzekering is een andere mogelijkheid om voor uw nabestaanden financieel risico na overlijden af te dekken. Kijk wel goed na wanneer de verzekering tot uitkering komt: bij overlijden, bij leven (na afloop van de looptijd) of bij allebei? Het is sowieso verstandig om daarbij nog eens goed naar uw testament te kijken.

 

En als u ziek of arbeidsongeschikt wordt?
Niet alleen een overlijden kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw financiële huishouding. Als u in de WULBZ belandt, ontvangt u meestal nog maar 70% van uw laatstverdiende inkomen. En als u na twee jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt, kunnen de financiële gevolgen in sommige gevallen dramatisch zijn. Dat is zeker het geval als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt raakt en geen passend werk kunt vinden.

 

De juiste keuzes
Helaas hebben ingrijpende gebeurtenissen in uw leven of dat van uw partner vaak financiële gevolgen. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij uw leven passen.