Familiefonds

Een fiscaalvriendelijke manier om vermogen over te dragen aan uw kinderen
Er komt een tijd om uw vermogen over te dragen aan uw kinderen. Dan wilt u wel dat uw kinderen zo min mogelijk schenkbelasting of erfbelasting betalen. Tegelijk geeft u niet al uw vermogen weg, u moet genoeg overhouden om van te kunnen leven. En wie is er de baas over het vermogen zolang u leeft?

 

Schenken op papier of een andere optie?
Een schenking op papier  kan een optie zijn, maar dan moet u wel rente betalen aan uw kinderen. Een andere fiscaalvriendelijke mogelijkheid is de spaargeld-bv. Hier staan we verder stil bij het familiefonds.

 

Wat zijn de voordelen van een familiefonds?
In een familiefonds blijft het overgedragen vermogen beheersbaar en intact. Als uw kinderen in het fonds participeren, hoeven zij over de waardevermeerdering geen erfbelasting te betalen.

Een familiefonds is een besloten fonds voor gemene rekening. Alleen familieleden kunnen erin deelnemen, hun participaties zijn bovendien niet overdraagbaar.

Het fonds is niet opgenomen in het burgerlijk wetboek, alleen de participanten, beheerder(s) en bewaarder zijn erbij betrokken. De beheerder bent u meestal zelf (eventueel samen met uw partner). Als ouder bent u ook de oprichter van het fonds en voert u het dagelijks bestuur. Zo houdt u ook zeggenschap over het vermogen. De bewaarder is juridisch eigenaar van het vermogen, meestal een stichting die u speciaal voor dit doel hebt opgericht. U en uw kinderen zijn als participanten economisch eigenaar van het vermogen.

 

Hoe werkt een familiefonds?
Een familiefonds kan beginnen zodra u een deel van uw privé-beleggingen overhevelt naar de stichting. Daarvan ontvangt u participaties die u in delen overdraagt aan uw kinderen. De overdracht kan plaatsvinden door schenking, maar ook door verkoop.

Is de waarde van de participaties hoger dan de schenkingsvrijstelling? Dan betalen uw kinderen 10% schenkbelasting (in de eerste schijf).

Bij aankoop van de participaties betalen uw kinderen zakelijke rente. Deze rente kunt u in jaarlijkse termijnen kwijtschelden alsof het schenkingen zijn. Ook hier betalen de kinderen 10% schenkbelasting (in de eerste schijf) als rente hoger is dan de schenkingsvrijstelling.

 

Wat zijn de overige fiscale aspecten van een familiefonds?
De participaties vallen in box 3. Dat geldt ook voor een schuld die is aangegaan om de participaties te kopen. Daarom keert het familiefonds vaak een jaarlijks bedrag uit dat even hoog is als de vermogensrendementsheffing die de participanten over hun participaties moeten betalen.

 

De juiste keuzes
Een familiefonds werkt optimaal als het deel uitmaakt van een integraal financieel plan voor uw gezin. Een gecertificeerd financieel planner met het FFP-keurmerk verplaatst zich in uw situatie en helpt u om de keuzes te maken die bij het leven van u en uw kinderen passen.