Het Keurmerk CFP®

Strenge eisen
Het CFP-Keurmerk bestaat sinds 1996. Om het keurmerk te mogen voeren, moet een gecertificeerd financieel planner aan strenge eisen en regels voldoen. Hierdoor kunt u vertrouwen op zijn deskundigheid, integriteit en praktijkervaring. En – belangrijker nog – op objectief, passend en toekomstbestendig advies dat u werkelijk verder helpt. Lees ook; ‘Toezicht op het keurmerk’.

Harde garanties
Concreet biedt het CFP-Keurmerk u de volgende harde garanties:

  • Een financieel planner voldoet aan strenge opleidings- en (bij)scholingseisen.
  • Hij heeft een gedragscode ondertekend die hem verplicht altijd objectief te blijven en in uw belang te handelen.
  • U kunt een klacht indienen als u vindt dat uw financieel planner zich niet of onvoldoende aan deze regels houdt.
  • Uw klacht wordt behandeld door een onafhankelijke Commissie van Toezicht.

Consumentenorganisaties over het CFP-Keurmerk
Consumentenorganisaties oordelen positief over de FFP en de gecertificeerd financieel planners die hierbij zijn aangesloten. Volgens de Consumentenbond staat de een CFP-professional voor “goed financieel advies op diverse terreinen, van juridisch tot fiscaal”. De bond ziet vooral positieve verschillen ten opzichte van andere keurmerken door de persoonlijke registratie, zware examens, permanente opleidingseisen en focus op praktijkervaring.

Meer weten of certificering controleren?
Vind snel en gemakkelijk een gecertificeerd financieel planner met behulp van de zoekfunctie vind een financieel planner.