Trouwen en samen verder

De bruiloft is de mooiste dag van je leven, maar het is ook de eerste dag van een nieuwe financiële en juridische situatie voor jou en je partner.
Het is goed om op de hoogte te zijn van de keuzes die je hebt en wat er allemaal verandert.

Trouwen in beperkte gemeenschap van goederen 
Als je geen huwelijkse voorwaarden laat opmaken als je trouwt ontstaat een zogeheten ‘beperkte gemeenschap van goederen’. Een gevolg daarvan is dat alle bezittingen die je voor het huwelijk bezat, buiten de huwelijksgemeenschap vallen en dus privévermogen blijven. Uitzonderingen zijn erfenissen en schenkingen die je ontvangt voor en tijdens het huwelijk. Deze blijven privévermogen, dit is wettelijk zo geregeld tenzij anders is aangegeven.

Dit betekent concreet dat het belangrijk is om een goede administratie van je bezittingen bij te houden. Onder de nieuwe regels ontstaan er namelijk drie vermogens: het gemeenschappelijk vermogen dat is opgebouwd sinds je bent getrouwd en de twee privévermogens die er waren voor je ging trouwen. Als je deze drie vermogens niet goed vastlegt, loop je een groot risico bij een eventuele scheiding of overlijden. Deze wetswijziging geldt óók voor geregistreerde partners.

Gehuwd vóór 1 januari 2018
Als je vóór 1 januari 2018 bent getrouwd dan ben je getrouwd volgens ‘oude’ regels. Als je geen huwelijkse voorwaarden had opgesteld, dan ben je getrouwd in algehele gemeenschap van goederen.

Huwelijkse voorwaarden en algehele gemeenschap van goederen
Voordat je gaat trouwen, sta je voor een belangrijke beslissing, wat wil je doen met jullie beider privévermogens en hoe wil je omgaan met het verdelen van inkomsten en de kosten van de huishouding?  Als je niets doet, dan gaat de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen in. Alles wat je had blijft van jou en alle nieuwe vermogensbestanddelen worden gezamenlijk. Wil je daarvan afwijken, dan maak je huwelijksvoorwaarden op.

Wat is gemeenschap van goederen?
Als je in gemeenschap van goederen bent getrouwd, dan zijn jullie beide voor de helft eigenaar van al jullie bezittingen en schulden. Dit is inclusief bezittingen en schulden die je voorafgaand aan het huwelijk had. Heb je  een studieschuld? Dan gaat de helft daarvan over op je partner. Heeft jouw partner spaargeld? Dan is dat voor de helft van jou.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?
Als je trouwt op huwelijkse voorwaarden, laat je de notaris vastleggen wie de eigenaar is van welke bezittingen en schulden. Het is het makkelijkste om dit vóór het huwelijk te doen. Ook
geregistreerd partners kunnen op voorwaarden samenleven. Dan noemen we deze voorwaarden partnerschapsvoorwaarden.

Alsnog huwelijkse voorwaarden?
Ben je in gemeenschap van goederen getrouwd en wil je alsnog huwelijkse voorwaarden laten vastleggen? Ook dan ga je naar de notaris. Die stelt dan een akte van verdeling op.
Dit kan verstandig zijn als je bijvoorbeeld een eigen bedrijf begint. Een eventueel faillissement treft dan niet je partner.

Wat verandert er?
Het vermogen dat jij en je partner tijdens het huwelijk opbouwen is gezamenlijk bezit, als je na 1 januari 2018 bent gehuwd en niets aanvullends hebt geregeld. Al het vermogen dat jij vooraf individueel hebt opgebouwd, blijft van jou. Daar is één uitzondering op: het vermogen dat je voorafgaand aan het huwelijk al samen hebt opgebouwd valt wél onder de huwelijksgemeenschap.

Speciale gevolgen voor schenkingen en erfenissen
Schenkingen en erfenissen die je vóór het huwelijk hebt ontvangen, blijven van jou. Maar let op: dat geldt zélfs als de schenker of erflater een insluitingsclausule heeft laten opmaken
waarin de schenking of erfenis aan zowel jou als jouw partner wordt toegekend. Wil je dit vermogen toch delen? Dan moet je dit bij de notaris laten vastleggen in huwelijkse
voorwaarden.

Echtscheiding
Bij een scheiding moet je  kunnen aantonen dat het vooraf opgebouwde vermogen van jou is. Daarvoor hanteert de rechter het zogenoemde bewijsvermoeden. Dat betekent dat
het vermogen in de gemeenschap van goederen valt als je niet kunt bewijzen dat het van jou is

De juiste keuzes
Er komt financieel en juridisch veel kijken bij trouwen of samenwonen met een geregistreerd partnerschap. Een gecertificeerd financieel planner met het CFP-keurmerk verplaatst zich in
jouw situatie en helpt je om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.