FFP Congres

OOG VOOR DE TOEKOMST

We leven – meer dan ooit – in een periode waarin keuzes die we maken beslissend zijn voor de toekomst. Voor onze toekomst als individu, maar meer nog voor onze planeet en onze samenleving. Een financieel planner speelt hierin een cruciale rol. Als een gids leid hij/zij klanten richting een onbezorgde (financiële) toekomst en die van hun kinderen.

Het FFP Congres ‘Oog voor de toekomst’ wil de financieel planner voeden en inspireren in die gidsrol. Op donderdag 10 oktober reizen circa duizend planners af naar het NBC in Nieuwegein. Een dertigtal congrespartners zorgt voor een bruisend informatieplein. Hier kunnen de financieel planners oude banden aanhalen en nieuwe contacten leggen. En tijdens de talloze expertmeetings inzichten en kennis verrijken.

Lees meer op www.ffpcongres.nl