Nederland staat bol van de regels en regeltjes, zeker als het gaat over werken in loondienst. Je hebt allerlei soorten dienstverbanden, je mag niet zomaar worden ontslagen, als je ziek wordt, krijg je dan nog wel doorbetaald, en zo ja hoe lang? Hoe zit het met tijdelijke en vaste dienstverbanden?

Als werknemer ben je best goed beschermd door de wet. Allereerst moet een werkgever je een bepaald dienstverband aanbieden. Dat kan heel losjes zijn, een nul-urencontract bijvoorbeeld. Dan ben je weliswaar in dienst, maar dan heb je geen garantie over het aantal uren dat je werkt. Dat zijn vaak oproepdiensten. Daar zijn bijzondere regels voor en bovendien zitten er veranderingen in de lucht, dus mocht dit voor jou gelden, houd dan het nieuws goed in de gaten. Het gebruikelijke onderscheid dat vaak wordt gemaakt is een tijdelijk- en een vast dienstverband.

Tijdelijke arbeidsovereenkomst
Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst ben je in dienst voor een afgebakende periode, vaak is dat één jaar, maar het kan ook voor de duur van een bepaald project zijn. Na afloop van dat jaar zou je met de werkgever een nieuwe overeenkomst kunnen sluiten, de overeenkomst kan ook stilzwijgend worden verlengd. Dan geldt dezelfde periode, dus bijvoorbeeld een jaar. De overheid wil niet dat je eindeloos in tijdelijke contracten zit en heeft daarom als regel ingesteld dat een werkgever een tijdelijk contract niet meer dan twee keer mag verlengen binnen een periode van drie jaren. In totaal kan je werkgever dus drie tijdelijke contracten met je afspreken. Heb je een tijdelijk contract van drie jaar (de maximale looptijd), dan mag een werkgever dit maximaal voor drie maanden verlengen.

Wanneer vast contract bij verlenging?
Werk je als werknemer tijdens het tweede of volgende contract langer dan drie jaar voor dezelfde werkgever? Dan krijg je automatisch een vast contract. Tenzij de periode tussen de voorgaande contracten langer dan zes maanden is. Dan mag de werkgever je wel weer een tijdelijk contract aanbieden. Na zes maanden uit dienst begint namelijk de teller opnieuw te lopen.

Proeftijd
Aan het begin van een dienstverband is er doorgaans een proeftijd. In die proeftijd mag je zonder verdere gevolgen afscheid van elkaar nemen. Dat geldt voor werkgever en voor werknemer. Hoe lang mag die proeftijd eigenlijk zijn? Als een tijdelijk arbeidscontract zes maanden of korter duurt, is er geen proeftijd. Duurt een tijdelijk contract langer dan zes maanden, maar maximaal 24 maanden, dan is de proeftijd één maand. Is er sprake van een tijdelijk contract zonder einddatum, dan ook geldt een proeftijd van één maand, behalve als in de cao een proeftijd van maximaal twee maanden staat. De maximale proeftijd van twee maanden kan alleen bij een vast arbeidscontract of een tijdelijk arbeidscontract dat langer dan 24 maanden duurt.

Vraag advies
Heb jij een tijdelijk- of vast dienstverband en veranderd er iets aan je baan of krijg je met ontslag te maken? Dan kan dit gevolgen hebben voor je inkomen nu én later. Een gecertificeerd financieel planner kan jouw vragen beantwoorden en jou helpen om de keuzes te maken die bij jouw leven passen.

Gerelateerde berichten

Bezint eer gij aan de nalatenschap begint…
CFP-Podcast: Senioren op de woningmarkt
De woningmarkt: kijken, kijken, niet (kunnen) kopen!