Vereniging FFP

Vereniging FFP (VFFP) behartigt de belangen van haar leden in de ruimste zin van het woord. Zij maakt zich in het bijzonder sterk voor het vergroten van de bekendheid van het begrip financiële planning.
Onze ambitie is dat consumenten een FFP-lid zien, erkennen en herkennen als dé betrouwbare en transparante gesprekspartner voor informatie én advies over financiële levensvragen. Onderstaande verenigingsonderdelen maken zich hier ieder op hun eigen wijze sterk voor.

Ledenraad en algemene ledenvergadering
Van de circa 3.000 FFP-leden hebben er 14 als vertegenwoordiger en belangenbehartiger zitting in de ledenraad. Deze raad is zoveel als mogelijk een afspiegeling van het ledenbestand naar regio, geslacht en positie (zelfstandig planner/in loondienst). De raad komt drie keer per jaar bijeen en spreekt met het FFP-bestuur over beleidskwesties.
Ook benoemt hij bestuursleden en geeft hij goedkeuring aan de jaarrekening en de verenigingsbegroting. Benoeming van leden van de ledenraad vindt plaats door de Algemene Ledenvergadering.

Bekijk de samenstelling van de ledenraad

Bestuur
Het bestuur van Vereniging FFP bestaat uit vijf personen. Alle bestuursleden hebben hun sporen in de financiële wereld verdiend en hebben een brede affiniteit met het vakgebied van de financieel planner. Op deze wijze werkt een breed en evenwichtig bestuur aan de beleidsvorming en voor de belangen van FFP. Alle bestuursleden acteren/ beoefenen hun bestuursfunctie in principe op onbezoldigde basis. Het bestuur wordt benoemd door de ledenraad.

Bekijk de samenstelling van het bestuur

Statuten & jaarverslagen
Klik hier voor de statuten en jaarverslagen die betrekking hebben op de organisatie en uitvoering van Vereniging FFP.

Vind een financieel planner

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie

Sluiten