Praktijkexamen

Het Praktijkexamen bestaat uit drie onderdelen in de onderstaande volgorde:

  1. Uitwerken financieel memo (thuis uitwerken casusopdracht, de kandidaat krijgt hiervoor 3 weken de tijd).
  2. Inventarisatiegesprek (een inventariserend klantgesprek van 30 minuten met 2 assessoren; 30 minuten voorbereidingstijd).
  3. Adviesgesprek (met 2 assessoren: presentatie advies 15 minuten, verdediging 30 minuten, totaal 45 minuten).

De kandidaat moet voor alle drie de onderdelen van het Praktijkexamen een voldoende halen. Zowel het Theorie-examen als het Praktijkexamen zijn gebaseerd op actuele wet- en regelgeving.

Het mondelinge deel van het Praktijkexamen (Inventarisatie- en Adviesgesprek) vindt plaats bij Examenadviesburo in Nieuwegein.

Het Adviesgesprek gaat over de casus van het Financieel memo. Het Inventarisatiegesprek is gebaseerd op een andere casus die u vlak voor aanvang Inventarisatiegesprek uitgereikt krijgt.

Toelating tot het mondelinge deel van het examen geschiedt alleen na goedkeuring Financieel Memo door de assessoren. De assessoren bepalen of de kandidaat nog voor het mondelinge deel de gelegenheid krijgt zijn uitwerking van de casusopdracht te verbeteren.

In het kader van herkansing kunnen de volgende examens worden afgenomen:

  •  Inventarisatiegesprek (mondeling)

Indien een herkansing voor dit onderdeel binnen twee weken na het ontvangen van de uitslag opnieuw door de kandidaat wordt geboekt, wordt door Examenadviesburo binnen drie maanden een herkansingsmogelijkheid ingepland. Deze herkansing is gebaseerd op een nieuwe casus.

Indien een herkansing voor dit onderdeel niet binnen twee weken na het ontvangen van de uitslag opnieuw wordt geboekt, kan men pas weer herkansen op de eerstvolgende reguliere datum waarop de Praktijkexamens plaatsvinden. De kandidaat dient dan alleen voor dit onderdeel een herkansing te boeken. Deze herkansing is gebaseerd op een nieuwe casus. 

  •  Adviesgesprek (mondeling)

Let op: een herkansing voor het adviesgesprek op basis van het reeds goedgekeurde financieel memo is eenmalig. Als deze eenmalige herkansing wederom tot een onvoldoende leidt, moet zowel het financieel memo als het adviesgesprek overnieuw worden gedaan.
Indien deze eenmalige herkansing binnen twee weken na het ontvangen van de uitslag voor het adviesgesprek opnieuw door de kandidaat wordt geboekt, wordt door Examenadviesburo binnen drie maanden een herkansingsmogelijkheid ingepland.
Indien de eenmalige herkansing voor het adviesgesprek niet binnen twee weken na het ontvangen van de uitslag opnieuw wordt geboekt, kan men pas weer herkansen op de eerstvolgende reguliere datum waarop de Praktijkexamens plaatsvinden.

  •  Ontwikkelen financieel memo (schriftelijk) en Adviesgesprek (mondeling)

Als men voor het financieel memo een onvoldoende resultaat heeft behaald en hierdoor niet mocht deelnemen aan het Adviesgesprek, dan kan men alleen herkansen op de eerstvolgende reguliere datum waarop de Praktijkexamens plaatsvinden. Dit betekent dat de kandidaat het financieel memo uitwerkt op basis van een nieuwe casusopdracht. Als deze voldoende is beoordeeld wordt de kandidaat vervolgens uitgenodigd voor het adviesgesprek.

Prijzen examens en herkansingen

De prijs van het complete praktijkexamen (drie onderdelen) bedraagt € 925,-.

Erkend Financieel Adviseurs die ingeschreven staan bij SEH hoeven het onderdeel Inventarisatiegesprek niet te doen. De prijs van het Praktijkexamen voor SEH-kandidaten (alleen Ontwikkelen financieel memo en Adviesgesprek) bedraagt € 700,-.

Prijs herkansing Inventarisatiegesprek: € 340,-
Prijs herkansing Adviesgesprek: 550,-
Prijs herkansing Uitwerken financieel memo en Adviesgesprek: € 775,-

Beoordelingsmodel Praktijkexamen nieuwe stijl

Beoordelingsmodel verkort Praktijkexamen nieuwe stijl SEH-REFA

Leerdoelen Praktijkexamen nieuwe stijl

Voorbeeldcasus Uitwerken financieel memo

Voorbeeldcasus Inventarisatiegesprek