Versobering fiscale faciliteiten maakt het complexer voor de ondernemer

Datum: 18-09-2018 In:

Amsterdam 18 september- De fiscale maatregelen die de ondernemer te wachten staan na de aankondigingen op Prinsjesdag maken het er voor deze groep niet eenvoudiger op. Wat betekent de geleidelijke afschaffing van allerlei fiscale ondernemersfaciliteiten? Wanneer moet de ondernemer met een bv, dividend gaan uitkeren? Is een bv nu interessanter geworden of juist niet? FFP wijst met name naar ondernemers en DGA’s om alert te zijn op de wijzingen die met Prinsjesdag zijn aangekondigd. Door de vele veranderingen is goed overzicht op deze maatregelen en de effecten op de eigen financiële situatie, belangrijker dan ooit.

‘De komende regelgeving is complex en moeilijk te doorgronden. Onvoldoende aandacht hiervoor door de ondernemer zal in de toekomst tot vervelende verrassingen kunnen leiden’ zegt Rob van den Aker bestuursvoorzitter FFP, de beroepsorganisatie van financieel planners in Nederland. ‘Ondernemers moeten nu eenmaal veel zaken zelf regelen en zien vaak door de bomen het bos niet meer. De nieuwe regels leiden tot verdere afbouw van fiscale ondernemersfaciliteiten, maar zijn ook genuanceerder dan de bestaande. Want het één grijpt in op het andere, je moet het in samenhang bekijken. Wat betekent het bijvoorbeeld als een ondernemer pensioen heeft opgebouwd, een hypotheek heeft op zijn eigen woning en zich afvraagt of hij zijn financiële situatie wel optimaal geregeld heeft? Dat is voor die ondernemer nauwelijks meer te doen.’

De zorg die FFP uitspreekt slaat op de voorgenomen versobering van de ondernemersfaciliteiten, maar ook op de veranderingen in vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting die op de ondernemer afkomen. ‘Ik maak me grote zorgen of de ondernemer dit allemaal wel overziet en of hij of zij de juiste keuzes kan maken. Daarvoor is nogal wat kennis van belastingen nodig,’ aldus van den Aker die de leden van de beroepsorganisatie FFP voorhoudt de komende tijd extra tijd beschikbaar te houden voor vragen van ondernemers. Hoe vaker er geroepen wordt dat het allemaal simpeler wordt, hoe meer ik het tegenovergestelde zie.’