Gevraagd: pensioenadvies als secundaire arbeidsvoorwaarde – Vijf op de zes werknemers vindt pensioen ingewikkeld

Datum: 02-10-2019 In:

Amsterdam, 2 oktober. Het voorlopige pensioenakkoord zorgt voor onrust onder werknemers, zo blijkt uit een onderzoek van FFP, uitgevoerd door Nibud, onder meer dan 1,000 werknemers van 25 jaar tot AOW-leeftijd. De helft van de werknemers maakt zich zorgen over hun financiële situatie na pensionering maar slechts 14% heeft zich naar aanleiding van het pensioenakkoord daarin verdiept. Pensioenen vindt de overgrote meerderheid namelijk ingewikkeld. Voor gratis periodiek pensioenadvies via de werkgever zou dan ook het merendeel van de werknemers open staan. Dat schept kansen voor werkgevers, vindt FFP.

Vandaag is World Financial Planning Day – de dag waarop wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor de toegevoegde waarde van financiële planning – Het is een goed moment om stil te staan bij het nieuwe pensioen. Er staan namelijk grote veranderingen te gebeuren op het gebied van pensioenen. In de media ligt de focus op de AOW-leeftijd en dreigende korting op pensioenen. Maar de maatregelen in het voorlopige pensioenakkoord zijn veel breder gericht. Samen moeten zij zorgen voor een pensioenstelsel dat niet alleen betaalbaar blijft maar ook beter past bij deze tijd van vergrijzing en flexibilisering.

Waarom is aandacht voor het nieuwe pensioen belangrijk?
Verreweg de meeste werknemers (87%) hebben van het voorlopige pensioenakkoord gehoord maar het is vooral de aanpassing van de AOW-leeftijd die men heeft onthouden. Dat de opbouw van pensioen verandert en persoonlijker wordt, is veel minder bekend.
Daar moeten overheid en werkgevers aan werken, vindt FFP-voorzitter Rob van den Aker: “Mensen zullen meer dan nu zelf beslissingen moeten nemen die belangrijk zijn voor hun financiële toekomst. Dit onderzoek laat zien dat de meeste werknemers dat nu niet doen en dat vijf op de zes werknemers het pensioen ingewikkeld vinden. Er ligt een rol weggelegd voor de overheid. Maar ook werkgevers kunnen samen met een financieel planner een belangrijke bijdrage leveren. Werknemers hebben namelijk veel vertrouwen in de kennis van hun werkgever met betrekking tot pensioenen, zo blijkt ook uit ons onderzoek.”

Hoe wordt de rol van de werkgever nu ervaren?
Een ruime meerderheid van werknemers (60%) vertrouwt erop dat het pensioen in zijn huidige vorm goed geregeld is door de werkgever. En maar liefst driekwart van werknemers staat open voor gratis periodiek advies van een pensioenexpert via de werkgever. Dat kan bijvoorbeeld via de secundaire arbeidsvoorwaarden. De werkgever wordt door respondenten gezien als een aanspreekpunt dat ‘een neutraal en goed advies kan verzorgen en ‘veel weet over pensioen.’

Waarom is een goed advies wenselijk?
Het onderzoek laat zien dat de aankomende veranderingen op pensioengebied voor onrust zorgen. Zo’n 80% van de werknemers verwacht hierdoor minder of hetzelfde pensioen te ontvangen; 69% van hen maakt zich zorgen over een lager pensioen.

Een goed advies kan helpen om duidelijkheid te scheppen. Want zelf iets aan het pensioen doen, vindt een groot deel (48%) van de werknemers moeilijk en ingewikkeld. Ook zijn relatief veel werknemers (42%) bang om foute keuzes te maken.

Wat kan de werkgever betekenen?
Als het gaat om pensioenadvies, zeggen werknemers in het onderzoek vertrouwen te hebben in drie partijen: het pensioenfonds, een financieel adviseur of planner en de werkgever. Van den Aker: “Als die partijen hun krachten bundelen, kunnen zij een belangrijke spil vormen in goede voorlichting en advies over het pensioen. Werkgevers zouden een gratis periodiek pensioenadvies kunnen opnemen in de secundaire arbeidsvoorwaarden. Dit zou zelfs de werkgever een voordeel kunnen geven op de competitieve arbeidsmarkt. FFP zal hierover de komende tijd ook voorlichting geven aan werkgevers.”