FFP verwelkomt nieuw bestuurslid, Paul van der Ploeg

Datum: 25-10-2019 In:

Van der Ploeg is momenteel werkzaam als directeur Scheidingsexpert Nederland en expert op het gebied van wet- en regelgeving met betrekking tot echtscheiding. Hij is ontwikkelaar van de adviestool Part-pro, voor integraal financieel inzicht bij scheiding. Daarnaast is hij tevens medeoprichter en 7 jaar voorzitter geweest van RFEA (Register van Financieel Echtscheiding Adviseurs).

Paul van der Ploeg start enthousiast aan deze nieuw bestuursfunctie bij FFP. “In al mijn activiteiten staan de kernwaarden van financiële planning centraal: integraal advies via één loket. Ik wil daarom ook graag mijn bijdrage leveren aan de belangrijke doelstelling van FFP, het borgen en uitdragen van de kwaliteit van integraal advies in Nederland. We hebben te maken met de uitdagingen van een sterk veranderende wereld waarbij automatisering en behoefte aan vakspecialisatie een grote rol spelen. Hier zet ik mij graag voor in” aldus een gedreven van der Ploeg.

FFP is blij met de komst van Paul van der Ploeg. Met zijn uitgebreide financiële expertise en inzicht op het gebied van integraal advies, opleiden/examinering en adviestools is zijn kennis van grote toegevoegde waarde voor het FFP bestuur.