Stichting Certificering Financieel Planners (SCFP)

Stichting Certificering Financiële Planning (SCFP) ziet toe op de kwaliteit van de examens die financieel planners moeten afleggen om het CFP-Keurmerk te verwerven en te behouden. Het bestuur van SCFP bestaat uit minimaal vijf leden, waarvan de secretaris en penningmeester in personele unie met de vereniging.

>Bekijk de samenstelling van het bestuur
>Lees meer over toezicht op het CFP-Keurmerk

Werkgroepen en Commissies
Binnen de Federatie van Financieel Planners is een aantal werkgroepen en commissies actief om invulling te geven aan het bereiken van CFP-doelstellingen. Zij bereiden voorstellen voor ter vaststelling door het bestuur. Er zijn commissies voor: Toezicht, Raad van Beroep, Leerdoelen, Examenzaken en Permanente Educatie.
>Bekijk de samenstelling van de werkgroepen en commissies

Hieronder treft u documenten aan die betrekking hebben op de organisatie, uitvoering en reglementen van de Stichting Certificering FFP.

Documenten Stichting Certificering Financieel Planners*

*Momenteel worden alle documenten aangepast naar de titel/het keurmerk CFP®