Pers

FFP is de beroepsorganisatie voor gecertificeerd financieel planners in Nederland en maakt onderdeel uit van de internationale organisatie FPSB ltd. Bij FFP zijn circa 3.400 gecertificeerd financieel planners aangesloten die de titel FFP CFP® mogen dragen. FFP is een autoriteit op het gebied van certificering en registratie van financieel planners en een deskundig gesprekspartner met betrekking tot wets-, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de financiële sector.

Journalisten zijn met regelmaat op zoek naar experts op het gebied van personal finance en informatie over het beroep financieel planner. FFP helpt journalisten graag op weg om hen te kunnen voorzien van de benodigde informatie en contacten met financieel deskundigen.

Perscontact
Voor interview verzoeken en overige vragen over FFP neemt u contact op met:

Kirsty van Oosteroom.
E: Kirsty.van.oosteroom@ffp.nl
T: 035-30 20 120
M: 06-304 875 29

FPSB Ltd. kiest voor Nederlandse bestuurder

Financieel Planner Andrea Middel FFP CFP® treedt toe tot internationale Board of Directors van Financial Planning Boards Ltd.

‘Vrouwen van Nederland: maak financiële gezondheid je belangrijkste goede voornemen van 2019’

Amsterdam 7 januari- De Nederlander – en speciaal de Nederlandse vrouw - zou 2019 moeten ingaan met financiële gezondheid als belangrijkste goede voornemen. Dat vindt FFP, de vereniging van gecertificeerd financieel planners. FFP ziet enerzijds dat de samenleving steeds meer financiële zelfredzaamheid van de burger verwacht, terwijl anderzijds de financiële uitdagingen op het gebied van pensioen, wonen en zorg zich opstapelen. “Gezonder leven, wat vele mensen zich aan het begin van het jaar voornemen, begint met financiële gezondheid. Zonder geldzorgen kun je ook beter voor jezelf zorgen.”

Maak advieskosten voor pensioen fiscaal aftrekbaar voor consument

“Pensioen is echt een zorg van nú”
Amsterdam 5 november- Steeds minder Nederlanders kunnen vanzelfsprekend rekenen op een pensioen, laat staan een pensioen dat hoog genoeg is. Dat constateert Rob van den Aker aan de vooravond van de Pensioen3Daagse.

Andrea Middel geëerd als Lid van Verdienste van de vereniging FFP

Amsterdam, 12 oktober 2018. Deze week heeft Andrea Middel uit handen van de bestuursvoorzitter Rob van den Aker, de oorkonde ‘Lid van Verdienste FFP’ in ontvangst genomen. Andrea heeft per 9 oktober jl. haar functie als bestuurslid van FFP na de maximale zittingsperiode van 6 jaar afgerond.

Financieel planner van het Jaar 2018 bekend op FFP Congres

Recordaantal financieel planners op FFP Congres 2018

Nieuwegein, 4 oktober. In acht edities is het FFP Congres uitgegroeid tot hét platform voor financiële planning in Nederland, waar meer dan duizend professionals graag bij aanwezig waren. Diverse vakkundige partijen uit de financiële sector verzorgden meer dan 20 expertmeetings en colleges over nieuwe ontwikkelingen rondom financiële planning.

Helft jongvolwassenen heeft te weinig inzicht in eigen financiële toekomst

Amsterdam, 3 oktober – Bijna de helft van de 18- tot 30-jarigen denkt dat zij onvoldoende inzicht hebben in hun financiële toekomst. Dat is de belangrijkste conclusie uit een onderzoek dat Nibud heeft uitgevoerd in opdracht van FFP, de vereniging van gecertificeerd financieel planners.

Consumenten lopen warm voor fintech-tools

Amsterdam 27 september – Consumenten maken in toenemende mate gebruik van fintech-tools in financiële zaken. Dat blijkt uit een rondgang van beroepsorganisatie FFP onder softwareaanbieders, financieel planners en gesprekken met fintech-verantwoordelijken bij financiële instellingen aan de vooravond van de achtste editie van het FFP Congres op 4 oktober in Nieuwegein. Via digitale apps en tools krijgen ze snel en efficiënt inzicht in hun huidige en toekomstige financiële positie. Dat zorgt ervoor dat financiële planning toegankelijker en laagdrempeliger wordt voor grotere groepen consumenten.

Versobering fiscale faciliteiten maakt het complexer voor de ondernemer

Amsterdam 18 september- De fiscale maatregelen die de ondernemer te wachten staan na de aankondigingen op Prinsjesdag maken het er voor deze groep niet eenvoudiger op. Wat betekent de geleidelijke afschaffing van allerlei fiscale ondernemersfaciliteiten? Wanneer moet de ondernemer met een bv, dividend gaan uitkeren? Is een bv nu interessanter geworden of juist niet? FFP wijst met name naar ondernemers en DGA’s om alert te zijn op de wijzingen die met Prinsjesdag zijn aangekondigd. Door de vele veranderingen is goed overzicht op deze maatregelen en de effecten op de eigen financiële situatie, belangrijker dan ooit.

Oproep voor meer duidelijkheid over verwerken van BSN

In een gezamenlijk actie van de partijen NVF, OvFD, CFD, Stichting Contactgroep Automatisering, NVHP, HDN, NVIA en FFP is er middels een brief een oproep gedaan om tot overleg te komen om snel meer duidelijkheid te krijgen over het gebruik van BSN door Financieel adviseurs en planners. Deze brief is verzonden aan het Ministerie van Financiën, Ministerie van Veiligheid en Justitie en de Autoriteit Persoonsgegevens. FFP ondersteunt deze actie. Bestuursvoorzitter Rob van den Aker stelt ”Het is van belang dat er snel duidelijkheid komt over het gebruik en verwerken van BSN door financieel adviseurs en financieel planners. De leden van FFP hebben hier dagelijks mee te maken. Daarom nemen we deel aan deze gezamenlijke actie”.

Livvy Jacobs start als bestuurssecretaris bij FFP

Livvy Jacobs (42) start met ingang van vandaag als bestuurssecretaris bij FFP, de beroepsorganisatie voor Financieel Planners. In deze rol ondersteunt en adviseert zij het bestuur van de FFP Vereniging en de Stichting FFP in de meest brede zin en is o.a. verantwoordelijk voor de governance in de organisatie.