Pers

FFP is de beroepsorganisatie voor gecertificeerd financieel planners in Nederland en maakt onderdeel uit van de internationale organisatie FPSB ltd. Bij FFP zijn circa 3.400 gecertificeerd financieel planners aangesloten die de titel FFP CFP® mogen dragen. FFP is een autoriteit op het gebied van certificering en registratie van financieel planners en een deskundig gesprekspartner met betrekking tot wets-, economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de financiële sector.

Journalisten zijn met regelmaat op zoek naar experts op het gebied van personal finance en informatie over het beroep financieel planner. FFP helpt journalisten graag op weg om hen te kunnen voorzien van de benodigde informatie en contacten met financieel deskundigen.

Perscontact
Voor interview verzoeken en overige vragen over FFP neemt u contact op met:

Kirsty van Oosteroom.
E: Kirsty.van.oosteroom@ffp.nl
T: 035-30 20 120
M: 06-304 875 29

De Financieel Planner volop in de schijnwerpers

Intern FFP onderzoek: Financieel Planners verwachten stijging aantal cliënten over 2019

Amsterdam 10 oktober 2019 – Vandaag zal op het FFP Congres de ‘FFP Financieel Planner van het jaar 2019’ worden gekozen. Dit is een eervolle titel voor een beroep dat steeds relevanter wordt voor de consument. Financieel adviseurs zijn een belangrijke informatiebron voor consumenten die meer zelfvoorzienend moeten worden ten aanzien van hun financiële vragen. Dit blijkt uit het recente FFP onderzoek uitgevoerd door Nibud.

Gevraagd: pensioenadvies als secundaire arbeidsvoorwaarde – Vijf op de zes werknemers vindt pensioen ingewikkeld

Amsterdam, 2 oktober. Het voorlopige pensioenakkoord zorgt voor onrust onder werknemers, zo blijkt uit een onderzoek van FFP, uitgevoerd door Nibud, onder meer dan 1,000 werknemers van 25 jaar tot AOW-leeftijd. De helft van de werknemers maakt zich zorgen over hun financiële situatie na pensionering maar slechts 14% heeft zich naar aanleiding van het pensioenakkoord daarin verdiept. Pensioenen vindt de overgrote meerderheid namelijk ingewikkeld. Voor gratis periodiek pensioenadvies via de werkgever zou dan ook het merendeel van de werknemers open staan. Dat schept kansen voor werkgevers, vindt FFP.

Verder kijken op het FFP Congres 2019 ‘Oog voor de toekomst’

Amsterdam, 12 september – Het negende FFP Congres vindt plaats op 10 oktober 2019 in het NBC te Nieuwegein. Deze dag staat het thema ‘Oog voor de toekomst’ centraal. Op dit grootschalige congres voor financiële planning wordt onder andere aandacht besteed aan de pensioenontwikkelingen, diverse vraagstukken rondom hypotheken, duurzaam beleggen en het uitgebreide consumentenonderzoek dat FFP samen met het Nibud is gestart. Daarnaast worden op deze dag de laatste ontwikkelingen binnen de financiële dienstverlening gepresenteerd, staat vakinhoud centraal en zullen inspirerende sprekers als Ruben van Zwieten en Mathijs Bouman hun visie op de toekomst delen.

Opbouw pensioenaanvulling in het nauw door fiscale maatregel box 3

Aan:
Zijne Excellentie staatssecretaris van Financiën, heer Snel

Betreft: Uw Kamerbrief Aanpassing box 3 d.d. 6 september 2019

Wie staan in de finale van de verkiezing Financieel Planner van het Jaar 2019?

Amsterdam 14 juni 2019 – De drie finalisten voor de verkiezing ‘FFP Financieel Planner van het Jaar 2019’ zijn bekend: Erik Gritter FFP CFP®, Fleur Kroonbergs FFP CFP® MFP en Jeroen Wijker FFP CFP®. Op 10 oktober a.s. wordt de winnaar bekend gemaakt op het FFP Congres in Nieuwegein. Wie wordt de opvolger van Hanneke Wolff-Rierink, die deze prestigieuze titel vorig jaar in ontvangst mocht nemen?

Individueler pensioen vraagt om invulling zorgplicht werkgever

Amsterdam 13 juni 2019 – De ‘zekerheid’ van de pensioenuitkering gaat overboord in de voorgestelde herziening van het pensioenstelsel. Vanwege de grote gevolgen die dit voor werknemers heeft, pleit FFP ervoor dat werkgevers een rol oppakken in het creëren van meer zekerheid voor hun medewerkers. Omdat het stelsel persoonlijker en transparanter wordt, worden eigen financiële keuzes en afwegingen belangrijker. Werkgevers hebben een zorgplicht om werknemers te helpen meer grip te krijgen op deze keuzes en waar nodig maatregelen te treffen. Zij zouden daarom voorlichtingsbijeenkomsten en individuele begeleiding bij financiële planning van de medewerker als secundaire arbeidsvoorwaarde kunnen aanbieden.

Hogeschool van Amsterdam winnaar van de FFP Student Award 2019

Amsterdam – Op donderdag 6 juni is de FFP Student Award 2019 uitgereikt aan de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Het was een nek-aan-nekrace. Het financiële advies van het HvA-studententeam werd door de vakjury het best beoordeeld. De drie winnende studenten Sven Maijer, Floris Lautenslager en Martijn Quatfass hebben de prijs in ontvangst genomen. Zij winnen een reis naar het internationale Financieel Planners Congres in Minneapolis (VS) in oktober dit jaar.

Vijf Hogescholen strijden om FFP Financial Planning Award 2019

Amsterdam 24 mei 2019 – Op 6 juni a.s. zal de vakjury bepalen welke Hogeschool uit Nederland het beste studententeam heeft afgevaardigd voor de FFP Student Award 2019. Voor de derde keer op rij organiseert FFP, de beroepsvereniging voor Financieel planners, deze wedstrijd onder de HBO-opleidingen die een studierichting FSM (Financial service management) of FTA (financial taks & advice) aanbieden. FFP biedt met de opzet van deze wedstrijd graag praktische steun aan de betreffende Hogescholen en stimuleert hiermee tevens jonge aanwas voor het beroep Gecertificeerd Financieel Planner.

Tien FFP-leden in de race voor titel Financieel planner van het Jaar 2019

Amsterdam 17 mei 2019 - Tien gecertificeerd financieel planners maken nog kans op de prestigieuze titel Financieel planner van het Jaar 2019. Zij zijn op basis van een online vaktoets genomineerd voor de volgende ronde. Die moet uiteindelijk leiden tot het podium van het FFP Congres op donderdag 10 oktober in Nieuwegein. Dan wordt bekend gemaakt wie zich FFP Financieel planner van het Jaar 2019 mag noemen en opvolger is van Hanneke Wolff-Rierink die in 2018 de titel behaalde.

FFP zoekt hoge kwaliteit examenuitvoerder

FFP vernieuwt haar examen
Amsterdam 30 januari 2019 – Vanaf eind 2019 zal FFP de opzet van haar examen voor toetreding tot gecertificeerd financieel planner vernieuwen. In dat kader is FFP inmiddels gestart met het zoeken van een exameninstituut dat de uitvoering van het vernieuwde examen voor haar rekening gaat nemen. Hiertoe is onlangs een request for proposal (RFP) uitgezet.